A vállalatközi fejlesztőtőke-befektetésről

Szerzők

  • Péter Osman

Absztrakt

A vállalatközi fejlesztőtőke-befektetés a vállalkozás-finanszírozás és -fejlesztés sajátos, önálló ügylet-típusa, amely elvileg bármely két vállalkozás között létrejöhet2.
Azok az indítékok, amelyek az ügyletben résztvevő egyik felet arra ösztönzik, hogy vállalatközi fejlesztőtőke-befektetést adjon, a másikat pedig arra, hogy azt befogadja3 és vállalja az ezzel járó feltételeket, mindig abban gyökereznek, hogy a felek a saját érdekeik alapján valamilyen módon és mértékben igyekeznek egyesíteni az erőforrásaikat és ennek segítségével a maguk javára kihasználni a másik erejét, kapacitásait és képességeit. Teszik ezt annak érdekében, hogy kipótolják, vagy növeljék a sajátjukat ott, ahol azt a gazdasági céljaik eléréséhez elégtelennek, de legalább is kiegé- szítendőnek ítélik.
Jellegzetes példa erre, midőn egy nagyobb árutermelő cég egy kifejezetten jó innovációs potenciállal és főként piacképes termékeket ígérő fejlesztési programokkal rendelkező vállalkozással hoz létre ilyen ügyletet. A Befektető ebben többnyire azt keresi, hogy hozzájuthasson a másik által létrehozott innovációs fejlesztési eredmények hasznosítási lehetőségéhez és jogához, és/vagy valamilyen módon és mértékben a saját innovációs erőforrásaiba integrálhassa az utóbbit. Az együttműködés segítségével így új, magas innováció tartalmú árucikkekhez juthat anélkül, hogy a saját innovációs kapacitásait kellene lekötnie azok kifejlesztésére, ill. kiegészítheti a kapacitásait, képességeit a másik fél erőforrásainak felhasználásával - végső soron tehát a másik fél erejével növelheti a saját gazdasági erejét. Az ügyletnek ugyanakkor nem része, hogy az utóbbi - azaz a partner-vállalkozás - részben-egész- ben beolvadna a Befektető cégébe. Az továbbra is megőrzi a különállását, viszont az ügylet keretében pénzt kap a Befektető-tői, és többnyire lehetőségeket arra, hogy a saját gazdasági tevékenységében felhasználhassa a másik kapacitásait - pl. a marketing, az értékesítés terén -, amelyekkel maga nem, vagy nem kielégítő mértékben rendelkezik.

Downloads

Megjelent

2019-12-13

Hogyan kell idézni

Osman, P. (2019) „A vállalatközi fejlesztőtőke-befektetésről”, Marketing & Menedzsment, 34(6), o. 52–59. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1624 (Elérés: 20 április 2024).

Folyóirat szám

Rovat

M&M mix

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>