Az alkalmazottak erősödő alkupozíciója: Szervezeti alkalmazkodás az új munkaerő-piaci trendekhez

Szerzők

  • Zoltán Krajcsák Budapesti Gazdasági Egyetem Menedzsment Tanszék
  • Anita Kozák Eszterházy Károly Egyetem Gazdaságtudományi Intézet

Kulcsszavak:

munkaerőhiány, fluktuáció, szervezeti elkötelezettség, szakmai elkötelezettség, megtartás-menedzsment

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Tanulmányunk célja feltárni, hogy miként reagálnak a vállalkozások a szakemberhiányra, milyen munkaerő-megtartást segítő és ösztönző intézkedéseket vezetnek be annak érdekében, hogy csökkentsék a fluktuációt a szervezetüknél, illetve segítsék a munkahelyi elégedettség mértékének növelését.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Vizsgálatainkat 54, döntően az Észak-magyarországi és az Észak-alföldi régióban székhellyel rendelkező vállalkozás HR munkatársának/vezetőjének körében végeztük. A vállalkozások elérhetőségi alapon kerültek bele a mintába, megkeresésükhöz a hólabda módszert alkalmaztuk. A vállalkozások tulajdonosaival vagy HR munkatársaival strukturált interjús vizsgálatot végeztünk, a mérőeszköz kialakításához figyelembe vettük a korábbi, hasonló témában végzett vizsgálatok eredményeit is.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A vállalkozások közel négyötöde munkaerőhiánnyal küzd, kkv-k és nagyvállalatok egyaránt. A legsúlyosabb a helyzet a mérnöki és menedzseri, illetve a legtöbb, szakértelmet is igénylő fizikai munkakörökben. Egy átlagos toborzás-kiválasztási folyamat az optimális jelölt felvételéig 3,5 hónapba telik. Az átlagos fluktuációs ráta 2017-ben 15%-os, ami szignifikáns romlást jelent 2016-hoz képest. A fluktuációt leginkább bérproblémák, külföldi munkavállalás és nyugdíjba vonulás okozza, ezért a szervezetek számára különösen fontossá válik a munkatársaik megtartását és elkötelezettségét elősegítő gyakorlatok kialakítása.

GYAKORLATI ÉS GAZDASÁGPOLITIKAI JAVASLATOK

A bérszínvonal emelkedésének üteme összefügg a vállalkozás méretével. Addig nehezen növelhető a kkv-k piaci dominanciája, amíg pénzügyi lehetőségeiket is figyelembe véve nem használják ki a bérszínvonal-emelésben rejlő munkaerőpiaci vonzerőt és megtartóerőt. Ugyanakkor többnyire felismerik, hogy a dolgozóik számára milyen külső és belső szükségleteket kielégíteni képes eszközöket célszerű szolgáltatni, azonban ezek fejlesztéséért csak abban az esetben tesznek, ha a munkaerőhiány már a mindennapi működést veszélyezteti. Amennyiben ez a tulajdonosi/menedzseri felfogás egy megújuló kultúrában változni képes, és a szervezetek reagálási kényszere helyett innovatív, az alkalmazotti elkötelezettséget támogató megoldásokról beszélhetnénk, akkor a munkaerőhiány csökkenése mellett versenyképes üzleti környezet lenne megteremthető a humán erőforrás megújuló menedzselésével.

 

A tanulmány az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.

Szerző életrajzok

Zoltán Krajcsák, Budapesti Gazdasági Egyetem Menedzsment Tanszék

PhD, egyetemi docens

Anita Kozák, Eszterházy Károly Egyetem Gazdaságtudományi Intézet

PhD, főiskolai docens

Downloads

Megjelent

2018-06-01

Hogyan kell idézni

Krajcsák, Z. és Kozák, A. (2018) „Az alkalmazottak erősödő alkupozíciója: Szervezeti alkalmazkodás az új munkaerő-piaci trendekhez”, Marketing & Menedzsment, 52(2), o. 37–46. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/292 (Elérés: 18 május 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek