Attitűdök és elvárások az alkalmazotti elkötelezettség ötfaktoros modelljében

Szerzők

  • Zoltán Krajcsák BMGE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Kulcsszavak:

alkalmazotti elkötelezettség, szervezeti elkötelezettség, szakmai elkötelezettség, tudatos elkötelezettség, elkötelezettségi profilok és elvárások

Absztrakt

A tanulmány egyik célja, hogy bemutassa a napjainkban általánosan elfogadott szervezeti elkötelezettség bővített modelljét. A munkahelyi elkötelezettség értelmezésében a szakmai és a tudatos elkötelezettségi faktorral egészítjük ki a közismert elmé­letet, amely árnyaltabb képet adhat az alkalmazottak munkahelyi attitűdjé­ről és lojalitásukkal összefüggő viselkedésük mozgatórugóiról. Meghatározzuk továbbá az alkalmazottak általános elkötelezettségi profilját, valamint
választ adunk arra is, hogy az elkötelezettségi faktorokkal szemben támasztott munkaadói elvárások hogyan alakulnak egyes szervezeti változók függvé­nyében.

Downloads

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Krajcsák, Z. (2019) „Attitűdök és elvárások az alkalmazotti elkötelezettség ötfaktoros modelljében”, Marketing & Menedzsment, 47(4), o. 86–94. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/660 (Elérés: 8 február 2023).

Folyóirat szám

Rovat

Menedzsmentkutatás