Egyetemi ökoszisztéma vizsgálata big data környezetben

Szerzők

  • Miklós Hornyák Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Kvantitatív Menedzsment Intézet
  • Ferenc Kruzslicz Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Kvantitatív Menedzsment Intézet

Kulcsszavak:

big data, adatbányászat, szövegbányászat, versenyképesség, Triple Helix

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Az egyetemi versenyképesség értelmezésére a Triple Helix modell az elterjedt, amelynek egyik fontos befolyásoló eleme az a környezet, amelyben az egyetem működik (Webster & Etzkowitz 2000, Etzkowitz 2003a, Etzkowitz & Klofsten 2005, EU 2011). Az egyetemi versenyelőny egyik meghatározója a kutatói közösség tudáspotenciálja, melynek mérését jellemzően kvantitatív adatokból előállított változók útján valósítják meg (Etzkowitz 2003b, NCEE 2014). Kutatói kérdéseink megválaszolása során kísérletet tettünk az egyetemi szférát és munkavállalóit speciális vállalatként értelmezve többfajú adatforrások (1) és technológiák (2) azonosítására épülő modell kialakítására (3), mely elvezet egy működő rendszer kiépítéséig.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A Pécsi Tudományegyetemen Tudáspark projektjén belül kialakítandó döntéstámogató rendszer célja az egyetemi tudástőke elemeinek azonosítása kvalitatív adatok felhasználásával, melyek forrásai a kutatói kompetenciák, a folyó kutatási tevékenységek, egyéb kommunikációs tartalmak és a régiós környezet jellemzői.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK, ÚJDONSÁGOK

A tartalmi változások követésével és elemzésével lehetőség nyílik stratégiai szempontból használható, automatikusan előállított kutatói profilok és kapcsolati hálózatok előállítására. Szövegbányászati módszerekkel kialakított indikátorok felhasználásával az egyetemi versenyképességet jobban jellemző modell alkotható.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Munkánk során az egyetemi versenyképességi alapmodellek, a mérésekhez használt indikátorhalmaz és az egyetem kutatói közösség és környezet vizsgálati lehetőségeit és IKT eszközeit mutatjuk be, melynek eredményeként alakítottuk ki és ismertetjük a tervezett rendszer alapját képező modellünket, melynek gyakorlati alkalmazása a későbbiekben várható.

Downloads

Megjelent

2019-10-30

Hogyan kell idézni

Hornyák, M. és Kruzslicz, F. (2019) „Egyetemi ökoszisztéma vizsgálata big data környezetben”, Marketing & Menedzsment, 50(3-4), o. 19–32. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/883 (Elérés: 29 február 2024).

Folyóirat szám

Rovat