Preferenciastabilitás. Vásárlói preferenciák változásának vizsgálata vásárlás előtt és vásárláskor

Szerzők

  • Otília Dörnyei Pannon Egyetem
  • Beáta Pethő Pannon Egyetem
  • Tamás Tarján Budapesti Gazdasági Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.EMOK.03

Kulcsszavak:

fogyasztói preferenciák, preferenciastabilitás, in-store döntések, fogyasztói magatartás

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Kutatásunk célja, hogy a vásárlói preferenciák változását mérhetővé tegye a napi cikkek kategóriájában.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Első lépésként előzetesen online preferencia felmérést, ezt követően bolti kérdőíves preferencia megkérdezést, illetve szemkamerás vizsgálatot végeztünk, majd végül értékelő kérdőívet töltettünk ki a kutatásban résztvevőkkel. A vizsgálat tárgyát a gyorsan forgó napi fogyasztási cikkek köréből választottunk. Ezekben az FMCG kategóriákban a vásárlói döntési folyamat egyszerű, legtöbbször rutinszerűnek nevezhető, így a preferenciák stabilitásának kimutatása annál bonyolultabb, hiszen a vásárlási döntéseket sokszor a mögöttes preferenciák határozzák meg, melyeknek a vásárló nincs tudatában. A döntések jelentős része közvetlenül bolton belül, a polcok előtt dől el, így az in-store környezet jelentős hatást gyakorol a választásra. A vizsgálatba bevont termékkategóriák: (1) szénsavas vagy rostos üdítő, (2) sör, (3) édesség, (4) tejtermék, (5) fogkrém.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Az eredmények igazolták azon feltételezéseket, miszerint a nemek között szignifikáns eltérés figyelhető meg a vásárlási magatartásban, valamint hogy az egyes termékkategóriák preferenciastabilitása különbséget mutat. Legfontosabb megállapításunk, hogy a „termék minősége” mind a szabadon választott, mind a top 3 preferencia esetében valamennyi kategóriában szerepelt az első három hely valamelyikén, és ez az állítás semelyik másik preferenciára nem igazolódott. A „termék íze, ízesítése” állítás a vizsgált 4 élelmiszer kategóriánál mindegyik kérdésnél az első három helyezés valamelyikét foglalja el, azonban a fogkrémnél nem szerepel ez az állítás a toplistában.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Az üzleti szférában a kategóriamenedzsment területén szolgálhat hasznos információval a kutatás annak tekintetében, hogy a magyar fogyasztó tudatos és a termékek minősége abszolút prioritást élvez a döntéseiben. Mindegyik mért élelmiszer kategóriában a top 3 preferencia listában minden esetben jelen van a minőség, mint elsődleges preferencia.

 

A kutatást az NKFIH az OTKA K 116040 számú alapkutatási pályázat alapján támogatja.

Szerző életrajzok

Otília Dörnyei, Pannon Egyetem

PhD hallgató

Beáta Pethő, Pannon Egyetem

PhD hallgató

Tamás Tarján, Budapesti Gazdasági Egyetem

tudományos főmunkatárs

Downloads

Megjelent

2019-08-11

Hogyan kell idézni

Dörnyei, O., Pethő, B. és Tarján, T. (2019) „Preferenciastabilitás. Vásárlói preferenciák változásának vizsgálata vásárlás előtt és vásárláskor”, Marketing & Menedzsment, 53(Különszám), o. 27–34. doi: 10.15170/MM.2019.53.EMOK.03.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei