Viselkedésgazdaságtan a fogyasztóvédelemben

Szerzők

  • Margit Berki-Süle Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Erika Hlédik Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézet

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.EMOK.01

Kulcsszavak:

viselkedési közgazdaságtan, fogyasztói döntés, fogyasztóvédelem, tisztességtelen gyakorlat

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának felismerése, és az ehhez kapcsolódó fogyasztóvédelmi szabályozás meghatározó a fogyasztói magatartás vizsgálata szempontjából. Az elmúlt évtizedekben a viselkedési közgazdaságtan kutatási eredményei a fogyasztóvédelmi politika alakításában is jelentős szerepet játszanak. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a viselkedésgazdaságtani kutatások eredményei hogyan alkalmazhatóak a fogyasztóvédelem gyakorlatában.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A Gazdasági Versenyhivatal döntései közül három termékkörhöz kapcsolódóan konkrét esettanulmányok feldolgozásával az egyes döntési heurisztikák megjelenésére mutatunk be példát és azt vizsgáljuk, hogy ezeket a döntési hibákat fel- és kihasználó tisztességtelen marketingkommunikációs gyakorlatokat miként ítélte meg a hatóság, és hogyan hatottak a szabályozásra.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A vizsgált termékköröket érintően azonosíthatóak voltak olyan döntéshozatali hibák kihasználását lehetővé tevő kereskedelmi gyakorlatok, különösen a termékek vásárlási döntés szempontjából fontos tulajdonságainak, ezzel kapcsolatos információk mennyiségére, átadási módjára és formájára vonatkozóan, amelyek során a vállalkozások részben az adott területre jellemző alul- vagy túlszabályozottsága miatt megfelelési törekvéseik ellenére sem tudtak megfelelő körültekintéssel eljárni.

GYAKORLATI / GAZDASÁGPOLITIKAI JAVASLATOK

Az eljárás alá vont vállalkozások álláspontja, valamint a versenytanácsi döntések és azok háttere elemzésének összefoglalásaként megállapítható, hogy a fogyasztóvédelmi jogalkotási és -alkalmazási gyakorlatban közvetetten és közvetlen módon (az érintett fogyasztói kör jellemző magatartásának leírásában) is megjelennek a viselkedési közgazdaságtan által feltárt és a kilátáselméletben összefoglalt, racionálistól eltérő fogyasztói magatartásminták. Így ezek megfelelő alapot jelenthetnek nem csak a jogalkalmazás, hanem a jogalkotás számára is. Az elemzésünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a fogyasztóvédelmi szabályozás témakörének fontosságára a marketingoktatásban is. Úgy gondoljuk a bemutatott esetek elemzése a gyakorló marketing szakemberek számára is hasznos adalékként szolgálhatnak. A vállalati oldal számára kulcsfontosságú a szabályozás alapos ismerete, másfelől a keresleti oldalon a fogyasztóvédelmi ismeretek segítenek jobb döntéseket hozni.

Szerző életrajzok

Margit Berki-Süle, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

adjunktus

Erika Hlédik, Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézet

adjunktus

Downloads

Megjelent

2019-08-11

Hogyan kell idézni

Berki-Süle, M. és Hlédik, E. (2019) „Viselkedésgazdaságtan a fogyasztóvédelemben”, Marketing & Menedzsment, 53(Különszám), o. 5–14. doi: 10.15170/MM.2019.53.EMOK.01.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei