Preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes instore kutatása szemkamera segítségével

Szerzők

  • Beáta Pethő Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
  • Zoltán Veres Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
  • Attila Bátor Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézeti Tanszék
  • Tamás Tarján Budapesti Gazdasági Egyetem Módszertani Intézeti Tanszék

Kulcsszavak:

instore döntések, eye-tracking, fogyasztói magatartás, döntési idő

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA
A fogyasztói preferenciák működési mechanizmusának megértése különösen érdekes a bolton belüli (instore) aktivitások szempontjából. A vásárlók más-más márkát, formát, csomagolást, összetevőt vagy éppen ízvilágot preferálnak. A vásárlói döntés lehet ugyan rutinszerű, de az eladáshelyi környezet és az ebben alkalmazott stimulusok felülírhatják a fogyasztó előzetes preferenciáit. Ennek vizsgálatában a különféle szemmozgás-követéses kutatások jelentős szerepet kaptak. Instore kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy a termékválasztásra fordított idő tekintetében kimutathatók e markáns különbségek a vásárlási magatartásban egyénre és termékkategóriára vonatkozóan a megfigyelési/döntési időtartam nézőpontjából.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN
A kutatás egy 450m2 eladótérrel rendelkező élelmiszerüzletben, előzetesen toborzott 96 fős hallgatói mintán került felvételre. A résztvevőknek egy szimulált vásárlás során négy termékkategóriában kellett egy-egy terméket választani. A vásárlási döntésre fordított idők mérését mobil szemkamera segítségével végeztük.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK
Az eredmények igazolták, hogy a vásárlásra fordított átlagos idő a teljes mintát tekintve nagyjából egyenletes eloszlást mutat. Egyes esetekben azonban az abszolút időátlagokat tekintve vannak eltérések, ami arra enged következtetni, hogy a választás sokkal inkább függ az egyéntől, mint a terméktől.

GYAKORLATI, GAZDASÁGPOLITIKAI JAVASLATOK
A vizsgálati eredmények segítségével finomítani lehet a fogyasztói magatartás modelleket, az üzleti szférában pedig a kategóriamenedzsment és a trade marketing szempontjából hasznos információkat adhat az egyes termékkategóriák bolton belüli pozicionálásához és promotálásához.

Downloads

Megjelent

2017-08-01

Hogyan kell idézni

Pethő, B., Veres, Z., Bátor, A. és Tarján, T. (2017) „Preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes instore kutatása szemkamera segítségével”, Marketing & Menedzsment, 51(EMOK klsz), o. 28–37. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/791 (Elérés: 18 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>