Az értékrendszer mint másodlagos szegmentációs ismérv: vizsgálat a fogyasztói piacon

Szerzők

  • Mónika Fodor Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék, Gyöngyös
  • Antalné Tamus Károly Róbert Főiskola Marketing és Menedzsment Tanszék, Gyöngyös

Absztrakt

Primer kutatásunkban az értékrendszer-, életstílus szerepét vizsgáltuk fogyasztói mintán. Megítélésünk szerint az egyén értékrendje, mint másodlagos szegmentációs ismérv differenciáló hatása megmutatkozik a kutatásunk alapjául szolgáló életbiztosítások igénybevevőinek piacán is. Faktoranalízis segítségével értékrendszer struktúrákat alakítottunk ki, klaszteranalízis módszerével az értékrend-alapú szegmensek főbb ismérveit karakterizáltuk. Jelen tanulmányunkban a többváltozós módszerek eredményeként kialakult fogyasztói csoportok összehasonlító elemzésével, az életbiztosítás iránti hajlandóságokban megmutatkozó különbségeket ismertetjük.

Downloads

Megjelent

2019-11-02

Hogyan kell idézni

Fodor, M. és Tamus, A. (2019) „Az értékrendszer mint másodlagos szegmentációs ismérv: vizsgálat a fogyasztói piacon”, Marketing & Menedzsment, 41(4-5), o. 59–63. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1302 (Elérés: 2 március 2024).

Folyóirat szám

Rovat

A Gyöngyösi Károly Róbert Főiskola kutatásai