Fenntartható(bb) fesztiválok a pandémia idején – a balatoni fesztiválszervezők kihívásai és tapasztalatai

Szerzők

  • Katalin Formádi Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
  • Ildikó Ernszt Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ
  • Katalin Lőrincz Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2021.56.01.07

Kulcsszavak:

Covid-19 járvány kihívásai, bizonytalanság, fenntarthatóság, jövőkép

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A COVID-19 pandémia kitörése azonnal megváltoztatta az addig biztonságosnak, kiszámíthatónak tartott világunkat – jelentős károkat és egyben kihívásokat okozva. A rendezvényszervező szakmát is rendkívül súlyosan érintette a helyzet: programok és fesztiválok sokaságát törölték egyik napról a másikra. Egyes rendezvényeket a járványhelyzet javulása folytán megtarthattak, de azoknak is alkalmazkodniuk kellett a pandémia által teremtett új követelményekhez, előírásokhoz. Tanulmányunkban a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt által érintett desztinációban, 2021-ben megrendezett fesztiválok, rendezvények szervezői oldalának tapasztalatait osztjuk meg. A kutatás célja egyrészt a Covid-19 okozta helyzet szervezők által történő kezelésének és szervezői szemléletének feltérképezése, továbbá a pandémiás időszak tanulságainak és kihívásának bemutatása, másrészt a jövőbeni változások és menedzsment lépések összegyűjtése volt.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A kvalitatív kutatást végeztünk a Veszprém–Balaton 2023 térségben megrendezett rendezvények (Bakony Expo, Magyar Mozgókép Fesztivál, Művészetek Völgye, Veszprémi Utcazene Fesztivál, Bakony200) szervezőivel, menedzsmentjének tagjaival. 2021-ben megrendezett öt fesztiválon összesen 19 strukturált interjút készítettünk.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Az eredmények egyértelműsítik, hogy a legnagyobb kihívás a szervezők részéről 2021-ben is a bizonytalanság és a tervezhetetlenség volt, az újratervezés következtében megnövekedett anyagi, humánerőforrás jellegű és mentális terhek. A szakmai interjúk során kidomborodtak a pandémia időszaknak pozitív hozadékai is és a fesztiválok jövőbeni fejlődési iránya.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A jövőt illetően a szervezők körében megjelentek a zöldítési törekvések, a fenntarthatóság társadalmi és környezeti kritériumaira reflektáló céltudatosság és igény, a bizonytalanság kezelésére alkalmazott rugalmasabb látásmód és menedzsment döntések. A rendezvények jellegét tekintve a jövőben előnyt élveznek a helyi jelleget erősítő, kisebb léptékű, családbarát és/vagy több generációt vonzó rendezvények, melyek hozzájárulnak a helyiek és a látogatók életminőségének javításához. A kutatási eredmények, tapasztalatok segítségével a fesztivál- és rendezvényszervezők vélhetően hatékonyabban tudnak alkalmazkodni a pandémia okozta új társadalmi-gazdasági helyzethez.  

Köszönetnyilvánítás: Jelen publikáció/kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által biztosított forrásból a 2019-1.3.1-KK-2019-00015 azonosító számú, „Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen" című projekt keretében jött létre.

Szerző életrajzok

Katalin Formádi , Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

egyetemi docens

Ildikó Ernszt, Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

egyetemi docens

Katalin Lőrincz , Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

egyetemi docens

Hivatkozások

Ásványi K., Márta I. (2016), A hazai fesztiválpiac kínálata. In: Jászberényi, M. et al. (Eds.). Fesztiválturizmus. Akadémia Kiadó, Budapest, 82-96.

Bachman, H., Hull, J. S. (2021), “Understanding the Impacts of Festivals on Resident Attendees Before and During COVID-19: A First Look at the Vancouver Queer Film Festival”. TTRA Canada 2021. Conference. https://scholarworks.umass.edu/ttracanada_2021_conference/12

Betzler, D., Loots, E., Prokůpek, M., Marques, L. & Grafenauer, P. (2020), “COVID-19 and the arts and cultural sectors: Investigating countries’ contextual factors and early policy measures”. International Journal of Cultural Policy, 1-19. DOI: 10.1080/10286632.2020.1842383

Billore, S., & Anisimova, T. (2021), “Panic buying research: A systematic literature review and future research agenda”. International Journal of Consumer Studies, 45 (4), 777-804. DOI: 10.1111/ijcs.12669

Black, N. (2016), “Festival connections: How consistent and innovative connections enable small-scale rural festivals to contribute to socially sustainable communities”. International Journal of Event and Festival Management, 7 (3) 172-187. DOI: 10.1108/IJEFM-04-2016-0026

Boccia, S. (2021), “Christmas Festivities and COVID-19: A Foreseeable Risk to Anticipate”. Front. Public Health, 8 (639647), 1-3. DOI: 10.3389/fpubh.2020.639647

Csapody, B., Ásványi, K., Jászberényi, M. (2021), “Sustainable Best Practices of European Culinary Festivals”. ToSEE – Tourism in Southern and Eastern Europe, 46, 155-165. DOI: 10.20867/tosee.06.11

Davies, K. (2020), “Festivals Post Covid-19”. Leisure Sciences, 43 (1-2), 2021, 184-189. DOI:10.1080/01490400.2020.1774000

Dominus Á., Ernszt I., Formádi K., Lőrincz K., Pintér M., Raffay-Danyi Á., Sigmond E. (2021), 18 Tipp a fenntartható rendezvényszervezéshez. Veszprém, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 137, ISBN: 9789633962008

Drury, J., Rogers, B., Marteau, T. M., Yardley, L., Reicher, S., Stott, C. (2021), “Re-opening live events and large venues after Covid-19 ‘lockdown’: Behavioural risks and their mitigations”. Safety Science, 139, 1-8. DOI: 10.1016/j.ssci.2021.105243

Duffy, M., Mair, J. (2021), “Future trajectories of festival research”. Tourist Studies, 21 (1), 9-23. DOI: 10.1177/146879762199293333

Estanyol, E. (2021), “Traditional Festivals and COVID-19: Event Management and Digitalization in Times of Physical Distancing”. Event Management, 26 (3), 647-659. DOI: 10.3727/152599521X16288665119305

Formádi K., Ernszt I., Sigmond E. (2021), Covid-19 hatása az EKF Veszprém-Balaton Régióban megrendezett fesztiválokra – kihívások és tanulságok fesztiválszervezői szemmel. in Ariel Mitev – Tamás Csordás – Dóra Horváth – Kitti Boros (szerk.): “Post-traumatic marketing: virtuality and reality” - Proceedings of the EMOK 2021 International Conference. Corvinus University of Budapest: Budapest. 448-455., ISBN: 978-963-503-8.

Formádi K., Hunyadi Zs (2019), „Helyi büszkeség vagy bosszúság?! A fesztiválok hatása a települések életében”. Prosperitas Prosperitas, 6 (4), 95-111.

Gold, J. R., Gold, M. (2021), “The World turned Upside Down? Cities, Festivalization and Uncertainty”. Built Environment, 47 (3), 417-431. DOI: 10.2148/benv.47.3.417

Gursoy, D., Kim, K., Uysal, M. (2004), “Perceived impacts of festivals and special events by organizers: an extension and validation”. Tourism Management, 25, 171-181.

Hanzlík, J., Mazierska, E. (2021), “Eastern European film festivals: streaming through the COVID-19 pandemic”. Studies in Eastern European Cinema, 13 (1) 38-55, DOI: 10.1080/2040350x.2021.1964218

Jakopánecz E. (2021), „#maradjotthon: Koronás élet. A megváltozott élet a COVID-19 járvány ideje alatt. Nagyszámú mélyinterjús kutatás eredményei”. Marketing & Menedzsment, 55 (1), 19-30. DOI:10.15170/MM.2021.55.KSZ.01.02

Janiszewska, D., Hannevik Lien, V., Kloskowski, D., Ossowska, L., Dragin-Jensen, C., Strzelecka, M., Kwiatkowski, G. (2021), “Effects of COVID-19 Infection Control Measures on the Festival and Event Sector in Poland and Norway”. Sustainability, 2021, 13, 13265. DOI: 10.3390/su132313265

Keller, K., -Tóth-Kaszás, N. (2021), „A turizmusbiztonság megjelenése az EU tagállamainak turisztikai stratégiáiban”. Vezetéstudomány, 52 (6), 32-43. DOI: 10.14267/VEZTUD.2021.06.03

Khlystova, O., Kalyuzhnova, Y., Belitsk, M. (2022), “The impact of the COVID-19 pandemic on the creative industries: A literature review and future research agenda”. Journal of Business Research, 139 (2022), 1192-1210. DOI: 10.1016/j.jbusres.2021.09.062

Kvale, S. (2005), Az interjú: Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest. 288.

Liu, C.R., Lin, W.R., Wang, Y.C., Chen, S.P.A. (2018), “Sustainability indicators for festival tourism: A multi-stakeholder perspective”. Journal Of Quality Assurance In Hospitality & Tourism, 20 (3), 296-316. DOI: 10.1080/1528008X.2018.1530165

Lőrincz K., Ernsz I., Sigmond E. (2021), Fenntartható fesztiválok – hangsúlyok és prioritások szervezői szemmel. In: Mezőfi N. – Németh K. – Péter E. – Püspök K. (szerk.) V. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötet. Nagykanizsa, 676, 434-443., 10

Magyar Fesztivál Szövetség (2020), A COVID-19 járvány várható hatásai és szükséges intézkedések. http://fesztivalszovetseg.hu/wp-content/uploads/2020/04/Magyar-Fesztiva%CC%81l-Szo%CC%88vetse%CC%81g.pdf (letöltve: 2021. október 10.)

Michalkó G. (2020), A biztonság szerepe a turizmus rendszerében. In: Michalkó, G. – Németh, J. – Ritecz, Gy. (eds.): Turizmusbiztonság. Dialóg Campus Kiadó, 2020. ISBN 978-963-531-126-2

Miles, L., Shipway, R. (2020), “Exploring the COVID-19 pandemic as a catalyst for stimulating future research agendas for managing crises and disasters at international sport events”. Event Management, 24 (4), 537-552. DOI: 10.3727/152599519X15506259856688

Mitev A. Z. (2019), Kutatásmódszertan a turizmusban. Budapest. Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634544135 https://mersz.hu/hivatkozas/m537kutatur_irod_17#m537kutatur_irod_17 (letöltve: 2021.október16.)

Orea-Giner, A., Gonzalez-Reverte, F. and Fuentes-Moraleda, L. (2022), “Impacts of a health crisis on music festivals: a qualitative approach”. International Journal of Event And Festival Management, 13 (2), 125-143. DOI: 10.1108/IJEFM-12-2020-0081

Rahman F. N., Rahman, AKM F., Iwuagwu A. O., Dalal, K. (2020), COVID-19 Transmission due to Mass Mobility Before and After the Largest Festival in Bangladesh: An Epidemiologic Study. Inquiry. 58:469580211023464. DOI: 10.1177/00469580211023464

Rentschler, R., Lee, B. (2021), COVID-19 and Arts Festivals: Whither Transformation? DOI: 10.15333/ACM.2021.7.30.35

Rowen, I. (2020), “The transformational festival as a subversive toolbox for a transformed tourism: lessons from Burning Man for a COVID-19 world”. Tourism Geographies, 22 (3), 695-702. DOI: 10.1080/14616688.2020.1759132

Salzburg Global Seminar (2021), Introduction. In: What Future for Festivals? Culture, Art and Society. ed. Seidl-Fox, S., Addo,P-A., Garcia, B., Hallmann, L.

Smits, R. (2021), European Film Festivals in Transition? Film Festival Formats in Times of COVID. Report for Thessaloniki International Film Festival, November 2021.

Soós G. (2020), „Az élelmiszer-fogyasztói szokások változása a COVID-19 vírus megjelenéséhez kapcsolódóan Magyarországon”. Marketing & Menedzsment, 54 (3), 15-27. DOI: 10.15170/MM.2020.54.03.02.

Xiaoting, C., Heesup, H., Seongseop, K. (2021), “Protecting yourself and others: festival tourists’ pro-social intentions for wearing a mask, maintaining social distancing, and practicing sanitary/hygiene actions”. Journal of Sustainable Tourism, DOI: 10.1080/09669582.2021.1966017

Zifkos, G. (2015), “Sustainability Everywhere: Problematising the Sustainable Festival Phenomenon”. Tourism Planning & Development, 12 (1), 6-19. DOI: https://doi.org/10.1080/21568316.2014.960600

Yolal, M., Gursoy, D., Uysal, M., Kim, H., Karacaoğlu, S. (2016), “Impacts of festivals and events on residents’ well-being”. Annals of Tourism Research, 61, 1-18. https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.07.008

Downloads

Megjelent

2022-06-21

Hogyan kell idézni

Formádi , K., Ernszt, I. és Lőrincz , K. (2022) „Fenntartható(bb) fesztiválok a pandémia idején – a balatoni fesztiválszervezők kihívásai és tapasztalatai”, Marketing & Menedzsment, 56(1), o. 81–92. doi: 10.15170/MM.2021.56.01.07.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek