Hazai karrierkutatások szisztematikus szakirodalom elemzése, különös tekintettel az egyetemi hallgatókat vizsgáló tudományos szakcikkekre

Szerzők

  • Katalin Formádi Pannon Egyetem
  • Zsófia Márta Papp Pannon Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2022.56.04.04.

Kulcsszavak:

karrier, felsőoktatásban tanuló hallgatók, szisztematikus szakirodalomelemzés

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A karrierkutatások népszerűsége töretlen a nemzetközi szakirodalomban, szinte bármilyen szakterületről, foglalkozásról legyen is szó. Jellemző ez a karrier utak/életutak esetében és a felsőoktatásban még részt vevő hallgatók elvárásainak, terveinek, motivációinak vizsgálatára vonatkozóan egyaránt. Jelen tanulmány célja a tématerület hazai kutatásaira épülő közlemények összegyűjtése és elemzése.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Kutatásunkban a szisztematikus szakirodalomelemzés módszerét alkalmazva a hazai MTMT rendszerben fellelhető tudományos folyóiratcikkek analízisét végezzük el. A szűrések után 75 tanulmány statisztikai és a témához szorosan kapcsolódó 28 tanulmány részletes elemzésére kerül sor.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a kapcsolódó hazai publikációk száma alacsony, de az utóbbi években növekedést mutat. A hazai szakirodalom szemlézése közben világossá vált, hogy a téma kutatása Magyarországon nem széleskörű, bizonyos szakterületekre korlátozódik (főleg a sport és az egészségügy áll a publikált tanulmányok többségének középpontjában). Más területek vagy csak érintőlegesen jelennek meg (pl. gazdaságtudományok), vagy egyáltalán nem kapcsolódik hozzájuk közlemény (pl. mérnöki karrierek). A felsőoktatásban részt vevő hallgatókra vonatkozó vizsgálatok esetében a jövőre vonatkozó megkérdezések és a pályaválasztás mellett egy-egy speciális kutatás jelenik meg (pl. a személyes márkázás szerepe, vagy a Covid-19 hatása).

GYAKORLATI JAVASLATOK

A napjainkban, illetve esetenként már hosszú évek óta tapasztalható munkaerőpiaci problémák alapján feltételezhető lenne, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók karrier-elképzeléseihez kapcsolódó kutatások virágkorukat élik. A szisztematikus szakirodalomelemzés eredményei alapján azonban megállapítható, hogy az ilyen kutatások terén komoly hiányosság mutatkozik. Bármely szakmáról legyen is szó, az ilyen jellegű vizsgálatok fontos és hiánypótoló eredményeket hozhatnak, melyek a munkaerő-piaci szereplők és más döntéshozók számára is alapvetőek lehetnek a jövő tervezésekor.

Szerző életrajzok

Katalin Formádi, Pannon Egyetem

egyetemi docens

Zsófia Márta Papp, Pannon Egyetem

egyetemi docens

Hivatkozások

Airey, D., Frontistis, A., (1997), Attitudes to careers in tourism: an Anglo Greek comparison. Tourism Management. 18 (3) 49–158. DOI 10.1016/S0261-5177(96)00116-1

Ásványi K., Zsóka Á., Fehér Zs. (2021), Fenntarthatósági kurzusok hatásvizsgálatának értékelése: szisztematikus szakirodalmi áttekintés. In: Mitev A., Csordás T., Horváth D., Boros K. (szerk.), Post-traumatic marketing: virtuality and reality. Proceedings of the EMOK 2021 International Conference. Corvinus University of Budapest. 226-234.

Bilicz D. (2021), A hálózatok és a kapcsolatok szerepe az innovációban és a tudás áramlásában. Szisztematikus szakirodalmi áttekintés. Közgazdaság Szemle. 68 (6) 674-698. DOI: 10.18414/KSZ.2021.6.674

Czeglédi, Cs. (2007), A női vezetők munkával való elégedettsége. Marketing és Menedzsment. 41 (4-5) 141-145.

Czeglédi Cs., Juhász T. (2013), A karrier és család összehangolásának elképzelései nappalis hallgatók körében. Educatio. 22 (3) 413-418.

Dániel B., Incze H. (2022), Egyetemisták karrierhabitusa és vállalkozói hajlandósága. Korunk (Kolozsvár). 33 (5) 9-26.

Dombi E., Roszik D. (2017), Elhelyezkedési esélyek vizsgálata a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében. Opus et Educatio. 4 (3) 316-331.

Farmaki, A. (2018), Tourism and hospitality internships: A prologue to career intentions? Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 23. 50–58. DOI 10.1016/j.jhlste.2018.06.002

Feith H., Kovácsné Tóth Á., Balázs P. (2006), Az ötödéves orvostanhallgató-nők karrier- és családtervei. Lege Artis Medicinae. 16 (6) 585-589.

Fényes H., Mohácsi M., Pusztai G. (2021), Belépéskori és tanulmányok alatti karriertudatosság a felsőoktatásban. Civil Szemle. 4. 69-87.

Fenyvesi É., Vágány J. B. (2019), A rejtett gazdaság néhány területének szisztematikus szakirodalmi áttekintése. Közgazdasági Szemle. 67 (5) 512-532.

Formádi K., Gyurácz-Németh P. (2021), Turisztikai karrierperspektívák vizsgálata a Covid19-járvány árnyékában – Turizmus-menedzsment mesterszakos hallgatók percepciói. Turizmus Bulletin. 4. 14-25.

Getz, D. (1994), Students’ work experiences, perceptions and attitudes towards careers in hospitality and tourism: a longitudinal case study in Spey Valley, Scotland. International Journal of Hospitality Management. 13(1). 25–37. DOI 10.1177/004728759403300285

Gergely É. (2016), Karriervizsgálatok egyetemisták körében. Közép-Európai Közlemények. 9 (2) 134-145.

Gergely É., Szabó Á. (2017), Női karrier vizsgálata felsőoktatásban tanulók körében. Régiókutatás Szemle. 2 (1) 201-212.

Gough, D., Thomas, J., Oliver, S. (2012), Clarifying differences between review designsand methods. Systematic Reviews. 1 (1) 28-37.

Győrffy Zs., Szél Zs. (2018), Magyarországi orvostanhallgatók külföldi munkavállalási szándékai. Orvosi Hetilap. 159 (1) 31-37.

Hajdú Zs., Pálfi E., Fekete M. (2018), Szisztematikus szakirodalom-kutatás és -elemzés a Hashimoto-tireoiditisz betegségben alkalmazható dietetikai intervenciókról, különös tekintettel a gluténmentes étrendre. Új diéta. 27 (4) 20-25.

Juhász T., Chovan B., Tóth A. (2017), A férfi karriertervezés. Opus et Educatio: Munka és Nevelés. 4 (3) 305-315.

Kamarási V., Mogyorósy G. (2015), Szisztematikus irodalmi áttekintések módszertana és jelentősége. Segítség a diagnosztikus és terápiás döntésekhez. Orvosi Hetilap. 156 (38)1523-1531.

Kim, S., Jung, J., Wang, K. C. (2016), Hospitality and tourism management students’ study and career preferences: Comparison of three Asian regional groups. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 19. 66–84. DOI 10.1016/j.jhlste.2016.05.002

Kiss Z. (2010), A testnevelés műveltségterületes hallgatók pályaválasztásának és pályán maradásának jellemzői. Képzés és Gyakorlat. 8 (3-4) 111-118.

Kovács N., Reisinger A. (2014), Felsőoktatási hallgatók vállalkozói karrierelvárásait befolyásoló tényezők feltérképezése. Társadalomkutatás. 32 (3) 278-294.

Kovácsné Tóth Á., Feith H., Balázs P. (2004), A diplomás ápoló hallgatók pályaválasztási motivációja és pályaelhagyás. Nővér. 17 (6) 9-13.

Kovácsné Tóth Á., Feith H., Balázs P., Dusek T. (2008), Összehasonlító presztízsvizsgálat diplomás ápoló hallgatók és pedagógus hallgatók körében. Nővér. 21 (2) 19-28.

Kupeczik É. (2018), Az ápolás-és betegellátás alapszakos hallgatók karrieraspirációit befolyásoló tényezők vizsgálata. Acta Medicinae et Sociologica. 9 (különszám) 82-98.

Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ionnidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J., Moher, D. (2009), The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. BMJ 339:b2700

Lenténé Puskás A. (2016), A karriertervezés dimenziói és a sport iránti elkötelezettség változásai élsportoló egyetemi hallgatók körében. Taylor: Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Folyóirat: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. 8 (3) 143-150.

Mack, C. (2016), How to Write a Good Scientific Paper: Review Articles. Journal of Micro/ Nanolithography. MEMS, and MOEMS, 15 (2) 020101.

Mohácsi M., Fényes H. (2019), Karriertudatosság és perzisztencia a felsőoktatási hallgatók körében. Gazdaság és Társadalom. 12 (2) 109-122.

Mohácsi M., Fényes H. (2020), A karriertudatosság és az arra ható tényezők a felsőoktatási hallgatók körében. Egy közép-kelet-európai régióban végzett kutatás eredményei. Tér Gazdaság Ember. 8 (3) 47-61.

Mohos A., Varga A., Markó-Kucsera M., Kabalay L., Torzsa P. (2019), A családorvoslás mint karrier. Orvostanhallgatók pályaválasztással kapcsolatos vélekedései és motivációi. Orvoslás és Társadalom. 29 (12) 627-634.

Molnár R., Nyári T., Molnár P. (2008), Az orvostanhallgatók pályán maradásra, pályaelhagyásra vonatkozó elképzelései. Orvosi Hetilap. 149 (18) 843-848.

Orosz H., Szabó H., Kiss J. (2013), Ungvári és nyíregyházi egyetemi hallgatók pályaválasztási attitűdjei és pályaképének főbb értékrendi alapjai. Acta Medicinae et Sociologica. 4 (10) 109-125.

Papp-Váry Á., Hajnal M., Czeglédi Cs. (2020), A személyes márkázás hatása a karrierépítésre. Egy egyetemi hallgatók körében végzett primer kutatás eredményei. Munkaügyi Szemle. 1 (1) 38-45.

Pividaychyk O., Popovich A., Báthori-Tárczy Z., Afanasyev D. (2013), A hallgatók pályaválasztását befolyásoló szempontok elemzése. Acta Medicinae et Sociologica. 4(10) 71-86.

Ramakrishnana, S., Macaveiu, C. (2019), Understanding aspirations in tourism students. Journal of Hospitality and Tourism Management. 39. 40–48.

Richardson, S. (2009), Undergraduates’ perceptions of tourism and hospitality as a career choice. International Journal of Hospitality Management. 28 (3). 382–388. DOI 10.1016/j.ijhm.2008.10.006

Richardson, S, Thomas, N. J. (2012), Utilising Generation Y: United States Hospitality and Tourism Students’ Perceptions of Careers in the Industry. Journal of Hospitality and Tourism Management. 19 (1) 102–114. DOI 10.1017/jht.2012.12

Rowley, J., Slack, F. (2004), Conducting a literature review. The American journal of maternal child nursing. 27(6) 31-39.

S. Gubik A., Farkas Sz. (2016), A karriermotívumok változásának hatásai a magyarországi hallgatók vállalkozásindítási elképzeléseinek alakulására. Vezetéstudomány. 47 (3) 46-55.

Szerb L., Márkus G. (2007), A felsőoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására. Közgazdasági szemle. 54 (3) 248–273.

Szondi R. (2017), Karriertervezés vizsgálata a Debreceni Egyetemen. Köztes-Európa. 9 (1-2) 169-176.

Szondi R. (2018), Karriertervezés és kompetenciák vizsgálata egyetemisták körében. Metszetek. 7 (4) 34-45.

Tóth T. (2008), Értékek dominanciája a pályaválasztásban Az értékattitűd jellemzői a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának elsőéves hallgatói körében. Nővér. 21 (2) 10-18.

Uhlár Á., Szemes Á., Tóth L. (2016), Testnevelő tanárjelölt hallgatók vizsgálata a pályaválasztásról alkotott véleményük tükrében. Testnevelés, sport, tudomány. 1 (2) 8-19.

Webster, J., Watson, R.T. (2002), Analyzing the Pats to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly. 26 (2) 13–23.

Egyéb források:

Diplomás Pályakövetési Rendszer jelentés (2020), Frissdiplomás kutatás eredménye Letölthető (2021.09.22.): https://www.diplomantul.hu/dpr-aae-palyaorientaciot-tamogato-modul

Kiss Zsuzsanna interjú (2021) Letölthető (2021.0818.): https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/kronikus-munkaerohiany-sujthatja-a-jovoben-a-vendeglato-es-szallodaipart-1174030

Flesh Tamás interjú (2021) Letölthető (2021.08.18.): https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/kronikus-munkaerohiany-sujthatja-a-jovoben-a-vendeglato-es-szallodaipart-1174030

Downloads

Megjelent

2023-04-06

Hogyan kell idézni

Formádi, K. . és Papp, Z. M. . (2023) „Hazai karrierkutatások szisztematikus szakirodalom elemzése, különös tekintettel az egyetemi hallgatókat vizsgáló tudományos szakcikkekre”, Marketing & Menedzsment, 56(4), o. 35–46. doi: 10.15170/MM.2022.56.04.04.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek