Miért jönnek Magyarországra és mit várnak tőlünk a külföldi hallgatók? Magyarországon tanuló külföldi hallgatók motivációi és elvárásai

Szerzők

  • Erzsébet Hetesi Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
  • Anna Kéri Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Kulcsszavak:

motiváció, elvárások, külföldi tanulmányok, nemzetköziesedés, felsőoktatás

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Tanulmányunkban az egyik nagy magyarországi egyetemre érkező külföldi hallgatók körében végzett vizsgálataink eredményeit mutatjuk be. Az előzetes kutatásokon alapuló, itt bemutatott kvantitatív kutatás célja az volt, hogy feltárjuk a Magyarországra érkező külföldi hallgatók motivációi és elvárásai között megragadható kapcsolatokat. A két témakör külön-külön széles körben kutatott, azonban a kettő közötti összefüggések feltárása elhanyagolt terület. Látszólag az ilyen jellegű összefüggések tautológiának tűnnek, ám kutatási eredményeink nem ezt igazolják, hiszen a motivációt befolyásoló tényezők közvetetten több, sajátos elvárásra is hatással lehetnek. A tanulmány céljai közé tartozik egy olyan modell kifejlesztése, ahol a motivációk és elvárások mellett a a jövőben az elégedettséget is vizsgálni kívánjuk majd.  

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A szakirodalmi feldolgozás mellett előzetes kvalitatív kutatások (3 fókuszcsoportos megkérdezés és 17 mélyinterjú) eredményeire alapozva, online kérdőíves felmérés alkalmazásával gyűjtöttünk adatokat (121 fős minta a külföldi hallgatói alapsokaságból), melyeket IBM SPSS és SmartPLS 3 szoftver segítségével elemeztünk.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A hallgatók motivációját befolyásoló tényezők (referencia csoportok, önmegvalósítás, kultúrák megismerése, integráció a magyar közösségbe, tudásszerzés), és az elvárással kapcsolatos tényezők (társas, személyes, kulturális, munkaerő-piaci és oktatási elvárások) közötti összefüggések csak részben igazolták hipotéziseinket. A PLS útegyütthatók alapján a tudásszerzés, mint motiváció hatással van az oktatási elvárásokra, a kulturális érdeklődés a kulturális elvárásokra hat, a letelepedés motivációja pedig közvetlenül befolyásolja a személyes, munkaerő-piaci és az oktatási elvárásokat is. A közvetett hatások alapján megállapítható, hogy az integrációs, letelepedési motivációk domináns szerepet játszanak a hallgatói elvárásokban.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Az eredmények jól hasznosíthatók a vizsgálat terepéül szolgáló intézmény számára, hiszen látható, hogy a hazánkba érkező külföldi hallgatók a tudásszerzésen kívül más elvárásokat is megfogalmaznak, és elvárásaikat a különböző motivációk különböző mértékben, és utakon befolyásolják.

Szerző életrajzok

Erzsébet Hetesi, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

egyetemi tanár

Anna Kéri, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

PhD hallgató

Downloads

Megjelent

2018-03-01

Hogyan kell idézni

Hetesi, E. és Kéri, A. (2018) „Miért jönnek Magyarországra és mit várnak tőlünk a külföldi hallgatók? Magyarországon tanuló külföldi hallgatók motivációi és elvárásai”, Marketing & Menedzsment, 52(1), o. 47–65. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/274 (Elérés: 20 június 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>