A költség - haszon elv stratégiája Tudomány határok nélkül – brazil hallgatók Magyarországon

Szerzők

  • Veronika Fenyves Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
  • Barnabás Kovács Európai Tudományos Oktatási és Kutatási Intézet
  • Elvira Böcskei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.03.07

Kulcsszavak:

hallgatói mobilitás, felsőoktatás, Tudomány Határok Nélkül ösztöndíjprogram, megélhetési költség

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A brazil kormány létrehozta a Tudomány Határok Nélkül ösztöndíjprogramját, amelynek keretében a hallgatóknak lehetővé tették, hogy felsőfokú tanulmányaik során egy évet külföldi egyetemeken tanulhassanak. A programhoz Magyarország a közép-európai országok közül elsőként csatlakozott, így a magyar felsőoktatási intézmények kínálata a legnagyobb országok egyetemeinek ajánlatai mellett jelent meg. A jövőre vonatkozóan meghatározónak tartottuk, hogy megismerjük, hogy hogyan látnak minket, magyarokat a külföldről érkezők, milyennek ítélik meg oktatási rendszerünket, mennyiben felel meg nemzetközi szinten oktatásunk struktúrája, színvonala, melyek az erősségeink, és melyek azok a területek, amelyek még kihívásokban bővelkednek.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A tanulmány első részében a Tudomány Határok Nélkül ösztöndíjprogram ismertetésére kerül sor. Ezt követően a szakirodalmi feldolgozás keretében a nemzetközi hallgatói mobilitás három pólusának – a Csendes óceániai, Ibériai, közép-európai pólus – főbb jellemzőire térünk ki. A kérdőíves felmérés témaköreinek ismertetését követően kerül sor a kapott eredmények bemutatására. A kérdőív feldolgozása SPSS-es statisztikai adatelemzéssel történt.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Jelen cikkben a Magyarországon tanulmányokat folytató brazil hallgatók megélhetési költségeinek ismertetésére kerül sor. A költségek elemzésén keresztül többek között választ kaptunk arra a kérdésre, hogy a hallgatók számára nyújtott ösztöndíj fedezetet teremtett szükségleteik kielégítésére. Kutatási eredményeink alátámasztották feltételezésünket, amely szerint a hallgatók prioritásként kezelik, hogy kedvezőbb anyagi feltételekkel tudjanak tanulni, így a képzés választásában szerepe volt az ösztöndíj lehetőségének, továbbá a megélhetési költségeknek.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Az oktatás finanszírozása a világ valamennyi országába egy hosszú távú befektetés, amelynek megtérülése csak számokban nem, vagy legalábbis nehezen mérhető. A pénzben mérhető profiton túl a nemzetközi mobilitásnak sokkal nagyobb értéket kell, hogy képviseljen, olyan értékeket, mint a nyitottságot és megértést a különböző kultúrák megismerése révén, a kritikus gondolkodásmód kialakítását, a készségek fejlődését.

A külföldi tanulmányok választása egy igen összetett folyamat, így a hallgatói mobilitás mozgatórugóinak feltérképezése a továbbiakban is számos kutatási területnek adhat teret.

Szerző életrajzok

Veronika Fenyves, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

egyetemi docens, tanszékvezető

Barnabás Kovács, Európai Tudományos Oktatási és Kutatási Intézet

kutatási igazgató

Elvira Böcskei, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

egyetemi docens

Downloads

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Fenyves, V., Kovács, B. és Böcskei, E. (2019) „A költség - haszon elv stratégiája Tudomány határok nélkül – brazil hallgatók Magyarországon”, Marketing & Menedzsment, 53(3), o. 77–89. doi: 10.15170/MM.2019.53.03.07.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek