Hazai online és offline jógafogyasztói szokások változása a Covid-19 tükrében

Szerzők

  • Katalin Hartl Budapesti Corvinus Egyetem
  • Györgyi Danó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2022.56.04.07

Kulcsszavak:

online jóga, fogyasztói szokások, sportfogyasztás, digitális szolgáltatás, Covid-19

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A Covid-19 járvány világszerte jelentősen átalakította életünket. A különféle megszorítások kihívások elé állították a szolgáltatókat is, akik közül többen az internetre költözve igyekeztek megfelelő alternatívát nyújtani vevőik számára. Kutatásunk célja a járvány előtti, alatti, illetve az azt követő tervezett online és offline jógafogyasztói szokások vizsgálata.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A jógafogyasztási szokásokat a szakirodalom feldolgozást követően mélyinterjúk segítségével térképeztük fel, melyek eredményeire alapoztuk későbbi kvantitatív kutatásunkat. Mindkét megkérdezésre 2021 áprilisában került sor. A kérdőíves kutatást a közösségi médiában fizetett hirdetés segítségével juttattuk el a célközönség számára. A kapott adatokat SPSS segítségével értékeltük.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Kutatásunk több szignifikáns változást is feltárt. Annak ellenére, hogy az on-demand tartalmak népszerűsége csökken az életkor növekedésével, egyben a legkedveltebb online oktatási forma is a megkérdezettek körében. A jógagyakorlással töltött évek száma a közösségi élmény szempontjából fontos tényező, mivel minél nagyobb tapasztalattal rendelkezik valaki, annál szívesebben választja a személyes órákat. A megkérdezés idején többen tervezték, hogy a korlátozásokat követően személyes órákat fognak látogatni, mint ahányan a világjárvány előtt tették. Emellett jelentős növekedés várható az élő online gyakorlási formát választók számában is. Összességében az eredmények arra utalnak, hogy a jövőben az úgynevezett hibrid megoldások jelenthetik a legnépszerűbb szolgáltatási formát a fogyasztók körében.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A vállalkozások csak akkor maradhatnak versenyképesek, ha az aktuális fogyasztói igényeket figyelembe veszik. Ezért ismerniük kell vevőik szokásait, elvárásait, illetve azok várható jövőbeli alakulását. Kutatásunkban a hazai jóga- és egyéb sportoktatók, valamint szolgáltatók számára értékes információkat sikerült feltárni, melyek segítségükre lehetnek szolgáltatásuk tervezésekor, mint például az online és offline kínálat arányának és célcsoportjának meghatározása.

Szerző életrajzok

Katalin Hartl , Budapesti Corvinus Egyetem

PhD hallgató

Györgyi Danó, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

egyetemi tanársegéd

Hivatkozások

Ács P., Betlehem J., Laczkó T., Makai A., Morvay-Sey K., Pálvölgyi Á., Paár D., Prémusz V., Stocker M., Zámbó A. (2021), Változások a magyar lakosság élet- és munkakörülményeiben kiemelten a fizikai aktivitás és sportfogyasztási szokások vonatkozásában: Keresztmetszeti reprezentatív kutatás a COVID-19 magyarországi harmadik hulláma során. Kutatási Jelentés. Pécs, PTE, Egészségtudományi Kar, http://etk.pte.hu/public/upload/files/Covid-koktet-3_digit_web.pdf (Letöltve: 2023.03.10.)

Brosnan, P., Nauphal, M., Tompson, M. C., (2021), “Acceptability and feasibility of the online delivery of hatha yoga: A systematic review of the literature” Complementary Therapies in Medicine, 60, 10274, DOI: 10.1016/j.ctim.2021.102742

Corpuz, J. C. G., (2021), “Adapting to the culture of ‘new normal’: an emerging response to COVID-19”, Journal of Public Health, 43(2), 344-345, DOI:10.1093/pubmed/fdab057

Csóka L. (2020), „A motivációk és az életstílus hatása a sportfogyasztás területeire.”, Marketing & Menedzsment, 54(Különszám 3), o. 7-16. DOI: 0.15170/MM.2020.54.KSZ.III.01

Erjavec, J., Manfreda, A. (2022), "Online shopping adoption during COVID-19 and social isolation: Extending the UTAUT model with herd behavior", Journal of Retailing and Consumer Services, 2022, 65, 102867 DOI: 10.1016/j.jretconser.2021.102867

EUROSTAT (2022), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_sport_participation (Letöltve: 2022.02.24.)

Expert Market Research (2022), Global Yoga Market Outlook. https://www.expertmarketresearch.com/reports/yoga-market/ (Letöltve: 2023.03.08.)

Fleck, A. (2022), Who’s Practicing Yoga. Statista. https://www.statista.com/chart/27653/yoga-men-and-women-by-country/ (Letöltve: 2023.03.08.)

Gősi Zs., Magyar M. (2021), Hogyan változtak szellemi és fizikai rekreációs szokásaink a 2020-as tavaszi korlátozások alatt?, in: Gősi Zs., Boros Sz., Magyar M. (szerk.), A sport szerepe a COVID-19 pandémia árnyékában. Budapest: Akadémia Kiadó https://mersz.hu/kiadvany/822 (Letöltve: 2021.09.10.)

Herath, T., Herath, H. S. B. (2020), “Coping with the New Normal Imposed by the COVID-19 Pandemic: Lessons for Technology Management and Governance” Information Systems Management, 2020, 37(4), 277-283 DOI: 10.1080/10580530.2020.1818902

Ipsos (2020), Elérhető a válság hatásait fogyasztói szempontból vizsgáló kutatássorozat első heti riportja. https://www.ipsos.com/hu-hu/elerheto-valsag-hatasait-fogyasztoi-szempontbol-vizsgalo-kutatassorozat-elso-heti-riportja (Letöltve: 2020.11.28.)

Jakopánecz E., Törőcsik M. (2015), „Az egészség megatrendje - A kardiovaszkuláris betegek mai képe” Trendtanulmány, Pécs: Pécsi Tudományegyetem

Kemény I., Simon J. (2015), „Termékek és szolgáltatások vásárlása online - vajon mások az elvárások?”, Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 46(7), 28-40 DOI 10.14267/VEZTUD.2015.07.03

Kemp, S. (2020), Digital 2020: July Global Statshot. Datareportal. https://datareportal.com/reports/digital-2020-july-global-statshot (Letöltve: 2020.11.28.)

KSH (2020), Magyarország számokban, 2019 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mosz/mosz19.pdf (Letöltve: 2021.03.03.)

KSH (2021), Egyre jobban terjed az internethasználat hazánkban. http://www.ksh.hu/infografika/2021/internethasznalat_2021.pdf (Letöltve: 2022.02.14.)

Malhotra, N. K., Simon J. (2017), Marketingkutatás. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://mersz.hu/kiadvany/198 (Letöltés: 2021.04.10.)

McKinsey & Company (2020), Consumer sentiment and behavior continue to reflect the uncertainty of the COVID-19 crisis. https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-global-view-of-how-consumer-behavior-is-changing-amid-covid-19 (Letöltve: 2021.02.14.)

Nalbant, G., Lewis, S., Chattopadhyay, K. (2022), Characteristics of Yoga Providers and Their Sessions and Attendees in the UK: A Cross-Sectional Survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(4), 2212. https://doi.org/10.3390/ijerph19042212

Németh, P., Lázár, E., Szűcs, K., Törőcsik, M. (2020), Vásárlási szokások változása a koronavírus okozta járványhelyzet hatására - az online vásárlási magatartás vizsgálata, in: Ercsey, I. (szerk.), Marketing a digitalizáció korában, Széchenyi István Egyetem: Győr. 305-315.

Patel, N., Siu, E. (2021), Here’s What Will Replace Content Marketing In 2021. Marketing School Podcast. https://marketingschool.io/heres-what-will-replace-content-marketing-in-2021-ep-1552/ (Letöltve: 2021.02.09.)

PwC (2020), Global Consumer Insights Survey 2020, https://www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumer-insights-survey/2020/consumer-insights-survey-2020.pdf (Letöltve: 2020.11.22.)

PwC (2021), A time for hope: Consumers’ outlook brightens despite headwinds. December 2021 Global Consumer Insights Pulse Survey, https://www.pwc.com/gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html#data-privacy-is-key-to-consumer-trust (Letöltve: 2022.02.16.)

Ross, A., Friedmann, E., Bevans, M., Thomas, S. (2013). "National survey of yoga practitioners: Mental and physical health benefits", Complementary Therapies in Medicine, 21(4), 313-323 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ctim.2013.04.001

Soós G. (2020), „Az élelmiszer-fogyasztói szokások változása a COVID-19 vírus megjelenéséhez kapcsolódóan Magyarországon”, Marketing & Menedzsment, 54(3), o. 15–27. DOI: 10.15170/MM.2020.54.03.02.

SPEA (2012), Study on the Contribution of Sport to Economic Growth and Employment in the EU. Study commissioned by the European Commission, Directorate-General Education and Culture. Final Report. https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/studies/study-contribution-spors-economic-growth-final-rpt.pdf (Letöltve: 2022.02.14.)

Szakály Z., Nábrádi Zs. (2020), „Az egészségmagatartás és az étrend kiegészítő-fogyasztás kapcsolata”, Marketing & Menedzsment, 54 (Különszám 2), o. 39-51. DOI: 10.15170/MM.2020.54.KSZ.II.04.

Törőcsik M. (2016), Fogyasztói magatartás. Budapest: Akadémia Kiadó https://mersz.hu/kiadvany/72 (Letöltés: 2021.04.10.)

Törőcsik M., Jakopánecz E. (2018), Sportfogyasztásra ható megatrendek. Trendtanulmány a sport területét befolyásoló fogyasztói magatartásváltozásokról. Kézirat. [Számítógép-fájl]. EFOP-3.6.2-16-2017-003, Pécs: PTE KTK https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/images/szervezet/intezetek/mti/sport%20trendek_tanulmany_2018.pdf (Letöltve: 2021.04.21.)

Downloads

Megjelent

2023-04-06

Hogyan kell idézni

Hartl , K. . és Danó, G. . (2023) „Hazai online és offline jógafogyasztói szokások változása a Covid-19 tükrében”, Marketing & Menedzsment, 56(4), o. 67–77. doi: 10.15170/MM.2022.56.04.07.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei