A sörfogyasztási élmény szerepe a kézműves sörök népszerűségében

Szerzők

  • Eszter Csörögi Budapesti Corvinus Egyetem
  • Ágnes Neulinger Budapesti Corvinus Egyetem
  • Tamás Gyulavári Budapesti Corvinus Egyetem

Kulcsszavak:

élmény, kézműves sör, primer kutatás, SEM

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Jelen tanulmány az élmény jelentőségét vizsgálja a termékválasztásban a kézműves sörök példáján keresztül. Az elméleti áttekintés alapján javasolt modellünk bemutatja, hogy milyen elemek játszhatnak szerepet a kézműves sörök választásában, valamint a vizsgált tényezők közül melyik befolyásolja direkten vagy indirekten a sörfogyasztást mint élményt.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Primer kutatásunkban standard kérdőíves megkérdezéssel gyűjtöttünk adatokat a kézműves sörfogyasztásról és a kapcsolódó fogalmakról. A 275 válaszadótól származó válaszok a strukturális egyenlőségek modellezés segítségével kerültek elemzésre.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Eredményeink szerint az észlelt minőség és a kézműves sörök fogyasztása között nem mutatható ki jelentős kapcsolat, ugyanakkor az élmény pozitívan hat a kézműves sörök választására. Továbbá kutatásunkkal igazoltuk az újdonságra való nyitottság és a rendezvényeken való részvétel pozitív hatását a kézműves sörök választására.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Kutatásunk szerint az érzékszervi élmény, az élvezeti termékjellemzők illetve a sörökkel kapcsolatos rendezvények jelentősége meghatározó a kézműves sörök választásában, így az iparági szereplőknek érdemes lehet ezen tényezők befolyására koncentrálni marketingtevékenységük során.

Szerző életrajzok

Eszter Csörögi, Budapesti Corvinus Egyetem

MSc hallgató

Ágnes Neulinger, Budapesti Corvinus Egyetem

tanszékvezető egyetemi docens

Tamás Gyulavári, Budapesti Corvinus Egyetem

intézetigazgató egyetemi docens

Downloads

Megjelent

2018-09-01

Hogyan kell idézni

Csörögi, E., Neulinger, Ágnes és Gyulavári, T. (2018) „A sörfogyasztási élmény szerepe a kézműves sörök népszerűségében”, Marketing & Menedzsment, 52(3-4), o. 73–85. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1063 (Elérés: 20 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>