Az MKTOR piacorientációt mérő modell adaptációja és kapcsolata a vállalati teljesítménnyel

Szerzők

  • Marietta Kiss Debreceni Egyetem
  • Zoltán Szakály Debreceni Egyetem
  • Bence Kovács Debreceni Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.KSZ.II.07

Kulcsszavak:

piacorientáció, MKTOR, vállalati teljesítmény, élelmiszeripar és mezőgazdaság

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Tanulmányunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk a hazai élelmiszeripari és mezőgazdasági kis- és közepes vállalkozások piacorientációjának és vállalati teljesítményének kapcsolatát.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A piacorientációt a nemzetközileg bemért MKTOR skála alapján határoztuk meg, melyet a magyar élelmiszeripari és mezőgazdasági szektorra adaptálva validáltunk feltáró és konfirmatorikus faktorelemzéssel. A vállalati teljesítményt egy szubjektív észlelésen alapuló, három dimenzióból álló indikátorral mértük. A primer kutatás alapját egy 250 elemű, vállalati méretkategóriára és tevékenységi körre reprezentatív, kérdezőbiztos által mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok marketingesei (ennek hiányában vezetői) körében felvett személyes megkérdezés szolgáltatta. A kapcsolatot a piacorientáció és a vállalati teljesítmény között strukturális egyenlet modellezéssel (SEM) teszteltük.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Primer kutatásunk eredményei szerint a piacorientáció mérésére leggyakrabban alkalmazott MKTOR skála mára elavultnak tekinthető. A SEM segítségével továbbá pozitív kapcsolatot sikerült kimutatni a vállalatok piacorientációjának mértéke és a vállalati teljesítmény között, mely hasonlóképp mutatkozik meg a piacorientáció és a vállalati teljesítmény egyes dimenziói között is.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A piacorientációval kapcsolatos kutatások módszertanának fejlesztése, a skálák adaptálása elengedhetetlen ahhoz, hogy a kutatók pontos képet kapjanak a vállalatok piacorientációjáról. Mivel a piacorientáció mértékének növekedése jobb vállalati teljesítményhez vezet, a vállalatoknak érdemes nagyobb hangsúlyt fektetniük a piacorientációjuk javítására.

Köszönetnyilvánítás: A publikáció létrehozását a Debreceni Egyetem EFOP-3.6.2-16-2017-00003 „Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása” című projektje támogatta.

Szerző életrajzok

Marietta Kiss, Debreceni Egyetem

adjunktus

Zoltán Szakály, Debreceni Egyetem

intézetigazgató egyetemi tanár

Bence Kovács, Debreceni Egyetem

PhD hallgató

Downloads

Megjelent

2020-07-04

Hogyan kell idézni

Kiss, M., Szakály, Z. és Kovács, B. (2020) „Az MKTOR piacorientációt mérő modell adaptációja és kapcsolata a vállalati teljesítménnyel”, Marketing & Menedzsment, 54(Különszám 2), o. 79–91. doi: 10.15170/MM.2020.54.KSZ.II.07.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>