Az integrált viselkedéses modell alkalmazása az egészségmagatartás befolyásolására I.

Szerzők

  • Marietta Kiss Debreceni Egyetem
  • András Fehér Debreceni Egyetem
  • Enikő Kontor Debreceni Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.KSZ.II.05

Kulcsszavak:

integrált viselkedéses modell, szándékolt cselekvés elmélete, tervezett cselekvés elmélete, egészségmagatartás

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Számos elmélet található a hazai és nemzetközi szakirodalomban, melyek az egészségmagatartás különböző formáit igyekeznek magyarázni. Ezek egyik körét jelentik a társas-kognitív magatartási elméletek, melyek sikeresen jeleztek előre és magyaráztak számos magatartást, köztük sokféle egészségmagatartás-formát, illetve számos eredményes, viselkedésváltozást célzó beavatkozás alapjául is szolgáltak. A több társas-kognitív magatartási modell integrálásával létrejött integrált viselkedéses modell hasonlóan sikeresnek bizonyult bizonyos egészségmagatartás-formák magyarázatában, előrejelzésében és a viselkedésváltozást célzó programok megalapozásában is, mégsem terjedt el széles körben a használata, különösen a hazai szakirodalomban. Kétrészes tanulmányunk célja ezért elméleti áttekintést adni a modell felépítéséről és használatának módjáról, ezzel segítve a jövőbeli alkalmazását a hazai empirikus kutatásokban az egészségmagatartás (és esetleg más magatartásformák) területén.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Tanulmányainkban szekunder kutatás segítségével tártuk fel és mutattuk be az integrált viselkedéses modell eredetével, felépítésével, valamint gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos hazai, illetve nemzetközi szakirodalmat.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Jelen tanulmány az integrált viselkedéses modell elméleti alapjait és felépítését taglalja, míg a második rész a modell gyakorlati alkalmazásának kérdéseit mutatja be. Mivel a magyar szakirodalomból a modell szinte teljesen hiányzik, a kapcsolódó elméleti és gyakorlati tapasztalatok szisztematikus áttekintése hiánypótlónak tekinthető.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Az integrált viselkedéses modell a szakirodalomban fellelhető és a tanulmányban bemutatott módszertan alapján, a korábbi példák analógiájára sikerrel alkalmazható olyan egészségmagatartás-formák esetén, melyeket eddig a szakirodalom más elméletekkel próbált magyarázni.

Köszönetnyilvánítás:

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00003 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Szerző életrajzok

Marietta Kiss, Debreceni Egyetem

adjunktus

András Fehér, Debreceni Egyetem

adjunktus

Enikő Kontor, Debreceni Egyetem

adjunktus

Downloads

Megjelent

2020-07-04

Hogyan kell idézni

Kiss, M., Fehér, A. és Kontor, E. (2020) „Az integrált viselkedéses modell alkalmazása az egészségmagatartás befolyásolására I”., Marketing & Menedzsment, 54(Különszám 2), o. 53–63. doi: 10.15170/MM.2020.54.KSZ.II.05.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei