A személyes értékek, az idegen ízek és az újdonságkeresés közötti kapcsolat a hazai étkezési kultúrában

Szerzők

  • Péter Popovics Debreceni Egyetem
  • Mihály Soós Debreceni Egyetem
  • Zoltán Szakály Debreceni Egyetem
  • Virág Ágnes Kiss Debreceni Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.KSZ.II.02

Kulcsszavak:

személyes értékek, étkezési kultúra, újdonságkeresés, nemzetközi konyha

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A hazai étkezési kultúra az elmúlt években komoly átalakuláson ment keresztül. A különböző diétákhoz tartozó táplálkozási trendek mellett az idegen ízek is további népszerűségnövekedésre tettek szert. Kutatásunk célja az volt, hogy feltárjuk az új ízek és a nemzetközi konyha receptjeinek hazai elfogadottságát a személyes értékek (LOV) függvényében.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A kutatást kérdőíves megkérdezéssel hajtottuk végre egy 1000 fős országos reprezentatív lakossági mintán. A felmérésben az étkezési attitűdök közül az újdonságkeresésre és az idegen ízekre vonatkozó állításokat, illetve a LOV értékskála dimenzióit elemeztük külön-külön és egymással összefüggésben. Az adatok feldolgozásához leíró statisztikai és összehasonlító elemzéseket, valamint varianciaanalízist használtunk.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Az újdonságelfogadás jellemző a magyar fogyasztókra, de az idegen országokból származó receptek elfogadottsága, illetve az azok iránti rajongás csak egy kisebb szegmensre. Ők inkább az értelmiségi és a városi közösség tagjai. Hasonló a helyzet a személyes értékek fontossága terén; az önkiteljesedés, a siker és az elismertség inkább a magasabb státuszú és jobb anyagi helyzetűek körében jelent prioritást. A személyes értékek fontosságának megítélése összefügg az újdonságkereséssel, illetve a legtöbb esetben a nemzetközi konyha iránti érdeklődéssel is.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Eredményeink alapján a személyes értékek megfelelő pozicionálási szempontot jelenthetnek azon vállalatok számára, amelyek új vagy nemzetközi ízek bevezetését tervezik, illetve olyan alapanyagokat használnak fel, melyek a hagyományos magyar konyhával és ízléssel nem egyeztethetőek össze. Érdemes azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a nemzetközi ízek még mindig csak a lakosság egy része számára vonzóak, de ez a szegmens magas szintű keresletindukáló hatással rendelkezik.

Köszönetnyilvánítás: A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00003 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Szerző életrajzok

Péter Popovics, Debreceni Egyetem

adjunktus

Mihály Soós, Debreceni Egyetem

adjunktus

Zoltán Szakály, Debreceni Egyetem

intézetigazgató egyetemi tanár

Virág Ágnes Kiss, Debreceni Egyetem

tanársegéd

Downloads

Megjelent

2020-07-04

Hogyan kell idézni

Popovics, P., Soós, M., Szakály, Z. és Kiss, V. Ágnes . (2020) „A személyes értékek, az idegen ízek és az újdonságkeresés közötti kapcsolat a hazai étkezési kultúrában”, Marketing & Menedzsment, 54(Különszám 2), o. 19–27. doi: 10.15170/MM.2020.54.KSZ.II.02.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>