Fiatalok fogyasztásának vizsgálata: szegmentáció

Szerzők

  • Szabolcs Prónay Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Kulcsszavak:

szegmentáció, teenagers, tv-reklámok, vásárlói magatartás

Absztrakt

Tanulmányunkban a fiatalok fogyasztási magatartásának sajátosságait vizsgáljuk. Az első részben bemutatjuk a fiatalokhoz, illetve fogyasztásukhoz kapcsolódó szakirodalmi álláspontokat. Ezt követően kvantitatív kutatással a dél-alföldi régióban felvett, 14-20 év közötti fiatalokat tartalmazó 911 elemű mintán vizsgáljuk a reklámhoz és a fogyasztáshoz kapcsolódó attitűdöket, viszonyokat. Számos ellentmondást ismertetünk a fiatalok fogyasztá­sára vonatkozóan, majd szegmensekre osztottan vizsgáljuk e korcsoportot. Célunk rámutatni, hogy a fiatalok fogyasztásának megértéséhez e korcsoport heterogenitásából fakadóan a szegmentációs eljárás kínálja a legjobb eredményt.

Downloads

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Prónay, S. (2019) „Fiatalok fogyasztásának vizsgálata: szegmentáció”, Marketing & Menedzsment, 45(1), o. 26–37. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/594 (Elérés: 2 március 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Fogyasztás