A fogyasztás mint az identitás (ki)alakítója

Szerzők

  • Szabolcs Prónay Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Kulcsszavak:

fogyasztás, ifjúság, identitás

Absztrakt

A marketing gyakran kölcsönöz más tudományterület elméleti eszköztárából. A jelen tanulmány is erre tesz kísérletet, amelyben a gazdaságpszichológia egy sajátos területének, az identitásvizsgálatoknak az elméletét veti össze a fogyasztói magatartás gyakorlatával. E kísérlet Garai László elméleti alapjain állva az identitásalakí­tás és a fogyasztás - ezen belül többek között a márkaválasztás, a márkaközösségek és a lojalitás - területeit kapcsolja össze, és arra a kérdésre keresi a vá­laszt, hogy vajon milyen hatással lehet a fogyasztás az egyén identitására.

Downloads

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Prónay, S. (2019) „A fogyasztás mint az identitás (ki)alakítója”, Marketing & Menedzsment, 45(3), o. 21–31. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/548 (Elérés: 3 március 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Marketingelmélet