„Azzá válok, amit vásárolok, és azt vásárolom, ami lenni szeretnék” - A fogyasztói identitás holisztikus elméletének tanulságai a marketing számára

Szerzők

  • Ágnes Hofmeister-Tóth Budapesti Corvinus Egyetem
  • Péter Nagy Budapesti Corvinus Egyetem

Kulcsszavak:

fogyasztó identitás, materiális irányultság, éntudatosság, önmonitorozás, termékekhez való kötődés

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A szerzők fő célja, hogy a fogyasztói identitás elméletének interdiszciplináris természetét és marketing számára releváns vonatkozásait kiemeljék. A korábbi szakirodalomban a fogalom nem kellően tisztá­zott, illetve az egyes tudományterületek egymástól elszigetelve alkották meg saját értelmezéseiket, ezáltal nem történhetett meg az elméleti szintetizáció.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A tanulmányban a szerzők korábbi szociológiai, pszichológiai, kultúrális antropológiai és marketing kutatási eredményeket szintetizálnak.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK/ÚJDONSÁGOK

A releváns szakirodalom alapján a cikk rámutat arra, hogy a fogyasztói identitás összetett fogalomnak tekinthető, mely komplex módon hat a fogyasztói magatartásra. A különféle tudományterületek integrálásával a tanulmányban megalkotásra kerül a fogyasztói identitás új kiterjesztett, holisztikus modellje és annak a marketing számára releváns elemei, tanulságai is kiemelésre kerülnek.

GYAKORLATI/GAZDASÁGPOLITIKAI JAVASLATOK

A fogyasztói identitás fogalmának holisztikus megközelítése lehetőséget teremt a gyakorlati és elméleti szakemberek számára, hogy a fogyasztókat komplexebben megérthessék és új szegmentációs ismérveket használhassanak fel.

Downloads

Megjelent

2019-11-06

Hogyan kell idézni

Hofmeister-Tóth, Ágnes és Nagy, P. (2019) „»Azzá válok, amit vásárolok, és azt vásárolom, ami lenni szeretnék« - A fogyasztói identitás holisztikus elméletének tanulságai a marketing számára”, Marketing & Menedzsment, 49(1), o. 5–17. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1013 (Elérés: 19 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat