A kognitív életkor és az 50+ generáció környezettudatos fogyasztói magatartása

Szerzők

  • Ágnes Hofmeister-Tóth Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar
  • Kata Kelemen Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar
  • Marianna Piskóti Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Kulcsszavak:

kognitív életkor, környezettudatos fogyasztás, NEP, 50 feletti generáció

Absztrakt

A marketing- és reklámszakemberek az 50 év feletti generációt nagyon sokáig figyelmen kívül hagyták (Niemelá-Nyrhinen 2007). Mind a mai napig az 50+ generáció fogyasztói magatartásáról rendelkezésre álló ismeretek messze elmaradnak a más fontos szegmensekről összegyűjtött tudásanyagtól (Williams et al. 2010). Igaz ez Magyarországra is, ahol csak az elmúlt pár évben kezdtek el a marketing- és piackutató inté­zetek foglalkozni az idősebb generáció fogyasztói szokásaival. Jelen kutatásunk egy nemzetközi kutatás része, amely az 50+ generáció környezettudatos és etikus magatartásának megismerésére irányul, a kognitív-életkor-skála, a NEP-skála, és az ECCB-skála alkalmazásával. Ebben a cikkben először a releváns szakirodalom áttekintésével foglalkozunk, majd beszámolunk a magyar 50+ generáció kognitív életkorának alakulásáról és környezettudatos fogyasztói magatartásáról.

Downloads

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Hofmeister-Tóth, Ágnes, Kelemen, K. és Piskóti, M. (2019) „A kognitív életkor és az 50+ generáció környezettudatos fogyasztói magatartása”, Marketing & Menedzsment, 45(3), o. 56–67. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/553 (Elérés: 19 június 2024).

Folyóirat szám

Rovat

MOK 2011