Reklámhatékonyság

Szerzők

  • Anna Eszter Molnár JPTE Közgazdaságtudományi Kar
  • Péter Nagy JPTE Közgazdaságtudományi Kar

Absztrakt

A reklámhatékonyság (pontosabban a hatékony reklám) napjaink vállalati életének egyik legvitatottabb kérdése. Nemcsak az kérdéses, hogy mennyire haté­kony egy reklám, hanem az is, hogy hatékony-e egyáltalán. Talán nem véletlen, hogy hosszas szakirodalmi kutatómunkánk ellenére sem találtunk megfelelő, precíz definíciót erre a fogalomra. Többnyire csak általánosságok vannak: „hatékony, ha megté­rül", „hatékony, ha hatására többen veszik a termé­ket" stb. Mindez tökéletesen igaz, de nem ad választ a legfontosabb kérdésre: létezik-e optimális reklámprogram, biztos-e, hogy az eladási többlet a reklá­mozás eredménye. A manapság mindenütt tapasztalható kiélezett verseny (igen találó angol kifejezéssel élve: cut-throat competition) hazánkban is előtérbe helyezi a problé­makört. A konkurens cégek ugyanis gyakran gondolkodásnyi időt sem hagyva egymásnak (sőt, néha saját maguknak sem) agyba-főbe hirdetnek, ahol és ami csak eszükbe jut. A fogyasztókat érő reklámtömeg egy része aztán meghallgatásra talál, más része érdektelenségre kárhoztatik. Minél nagyobb a címzettekhez érkező hirdetések tömege, annál nagyobb lesz a szelekció, azaz a figyelmükön kí­vül rekedt üzenetek aránya.

Downloads

Megjelent

2019-12-01

Hogyan kell idézni

Molnár, A. E. és Nagy, P. (2019) „Reklámhatékonyság”, Marketing & Menedzsment, 31(4), o. 67–73. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/2120 (Elérés: 15 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

M&M mix