Az „Erasmus-nemzedék” útra kel - Y generációs egyetemisták külföldi utazási motivációinak és szokásainak feltárása

Szerzők

  • Éva Málovics Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
  • Szabolcs Prónay Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
  • Beáta Kincsesné Vajda Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Kulcsszavak:

Y generáció, értékek, utazási döntések, Erasmus program

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Tanulmányunk célja az Y generációs egyetemisták utazással kapcsolatos motivációit és szokásait vizsgálni a szakirodalom, valamint kvalitatív kutatás alapján. Az Y generációt olyan szegmensnek tekintjük, amelyet sajátosságai, és a bennük rejlő potenciál miatt érdemes vizsgálni, és közülük az egyetemisták, mint az Erasmus programok fő célcsoportja számára jelentős távlatok nyíltak külföldi utazásra.

AZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Tanulmányunkban feltárjuk, hogy az Erasmus programok által megcélzott szegmens miért és miként vág neki a világnak, mik a sajátos értékeik, motivációik, és utazási szokásaik. A fiatalok értékeinek és fogyasztásának általános bemutatása után egy fókuszcsoportos kutatás eredményeit ismertetjük.

A LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A kutatás alapján feltártunk számos meghatározó utazási motivációt: (1) a világ kinyílik az Erasmus által; (2) szabadság, nemzetközi lét érzése; (3) közösségi élmény átélése, melyeket összekapcsoltunk a szakirodalom alapján felvázolt értékekkel, valamint azon sajátosságokkal, amelyek e generáció utazási döntéseit jellemzik. Az Y generációs egyetemisták utazási szokásaira jellemző az ad hoc, ár alapján történő döntéshozatal, az önálló utazásszervezés, a repülés, mint utazási forma használata, és a web 2.0 általi információgyűjtés.

GYAKORLATI ALKALMAZHATÓSÁG

Kutatásunk alapján a fiatalok utazási döntései mélyebben megérthetők és esetleg jobban befolyásolhatók. Eredményeink hasznosak lehetnek az utazási szakmában dolgozó menedzserek, és a turisztikai szegmens szakértői számára is, hogy behatóbban megismerve a célcsoportot igényeinek megfelelően tudják kialakítani szolgáltatásaikat.

Downloads

Megjelent

2019-11-06

Hogyan kell idézni

Málovics, Éva, Prónay, S. és Kincsesné Vajda, B. (2019) „Az »Erasmus-nemzedék« útra kel - Y generációs egyetemisták külföldi utazási motivációinak és szokásainak feltárása”, Marketing & Menedzsment, 49(1), o. 43–57. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1017 (Elérés: 3 március 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei