Az egyetemi technológia transzfer tevékenység marketing kihívásainak feltárása 6P marketing-mix modell alapján

Szerzők

  • Szabolcs Prónay SZTE Gazdaságtudományi Kar SZTE Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont
  • Norbert Buzás SZTE Általános Orvostudományi Kar SZTE Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont

Kulcsszavak:

Technológia transzfer, Science-to-Business Marketing, Innováció

Absztrakt

A XXI. század tudásalapú gazdaságában az egyetemek harmadik missziója tudásuk hasznosítása lett. Szervezeti szinten viszonylag gyorsan alkalmazkodtak az egyetemek a helyzethez: vagy saját egységet (Technológia Transzfer Iroda - TTI) hoztak létre az ipari kapcsolatok menedzselésére és az egyetemi technológiák értékesítésére vagy külső cég bevonásával oldották meg ezt a feladatot. A hasznosításhoz szükséges újfajta ismeretek összegyűjtése és elsajátítása terén azonban hiányosságok mutatkoznak. Jelen cikkünkkel célunk rávilágítani az egyetemi TTI-k tevékenységéhez kapcsolódó marketing kihívásokra, ezzel alapot teremtve a javaslatok és jó gyakorlatok megfogalmazásához.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Kutatásunk teoretikus alapját a Science-to-Business (S2B) marketingen belül korábbi kutatásaink során megalapozott 6P marketing-mix modell képezi, melynek mentén 6 hipotézist fogalmaztunk meg. 83 fős nemzetközi mintán elvégzett kvantitatív vizsgálattal igazoltuk hipotéziseinket.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Eredményeink az egyetemi technológia transzfer tevékenységhez kapcsolódó marketing kihívások közül különösen a potenciál kezelés, az árképzés és a portfolió menedzsment nehézségeit támasztották alá. Az egyetemek csak korlátozottan ismerik saját, piacosítható technológiáikat, és amelyeket nyilvántartásba vettek, jellemzően azokat is piaci áron alul kínálják. Fontos probléma továbbá az egyetemek nem megfelelő üzleti és társadalmi beágyazottsága, mely az üzleties imázs, és a valós ipari kapcsolatok korlátott voltára, valamint az intenzív és érdemi visszajelzéseket eredményező társadalmi kapcsolatok hiányára vezethető vissza.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Az egyetemi TTI-k számára a marketing szemléletmód és eszközrendszer adaptálása nélkülözhetetlen a megfelelő technológia transzfer folyamathoz. Ehhez megfelelő szakértelemmel rendelkező marketingesekre is szükség van, akiknek azonban nem pusztán az értékesítés, hanem a belső marketing, illetve a PR terén is komoly feladatokat kell ellátniuk.

Downloads

Megjelent

2019-10-30

Hogyan kell idézni

Prónay, S. és Buzás, N. (2019) „Az egyetemi technológia transzfer tevékenység marketing kihívásainak feltárása 6P marketing-mix modell alapján”, Marketing & Menedzsment, 50(1), o. 4–13. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/904 (Elérés: 2 március 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei