Az online vásárláshoz köthető minőségészlelés alakulása egy konkrét hazai online könyvesbolt esetében

Szerzők

  • Ildikó Kemény Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet
  • Judit Simon Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet

Kulcsszavak:

elektronikus szolgáltatásminőség, online fogyasztói elégedettségmérés, továbbajánlási szándék, újravásárlási szándék, online vásárlás

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Napjainkban egyre több vállalat működik online környezetben, és jelentősen megnőtt a web-shopok száma. A kiélezett piaci helyzet és a versenyképesség szempontjából a vállalatoknak kiemelt szerepet kell szánniuk az elektronikus szolgáltatásminőség, az online-fogyasztói elégedettség, illetve az e-lojalitás mérésének. Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja az előbb megnevezett dimenziók közötti kapcsolatot a szakirodalomból átvett E-S-Qual és E-RecS-Qual elektronikus szolgáltatásminőség mérő skálát felhasználva.

AZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Empirikus kutatásunk során a PLS-SEM útmodellezést használjuk, hogy a legfontosabb összefüggéseket bemutatassuk. Empirikus kutatásunk során a lojalitás két releváns dimenzióját, a továbbajánlási és újravásárlási szándékot, elkülönítve vizsgáljuk.

A LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK, ÚJDONSÁGOK

Eredményeink alapján megállapítható, hogy a web-shophoz kapcsolódó hatékonyság, elérhetőség, és válaszadó-készség pozitív szignifikáns hatással bír a vizsgált változókra, míg a kompenzáció értékelése negatívan befolyásolja azokat.

GYAKORLATI/GAZDASÁGPOLITIKAI JAVASLATOK

A vállalatok az e-szolgáltatásminőség mérésére kialakított skálák felhasználásával a fogyasztói elvárásokat, igényeket képesek megismerni, ezáltal sikeresebb, versenyképes stratégiát létrehozni. Tanulmányunk azonban felhívja a figyelmet, hogy a sikeres web-shop üzemeltetés egyfajta komplex stratégiai gondolkodást igényel, melyben a marketing, IT, logisztika, pénzügy, a kiszállítással megbí­zott partner és a call-center összehangolt működésére van szükség. Empirikus kutatásunk alapján, ha egy vállalat a web-shopjához köthető minőségészlelést szeretné javítani, akkor elsősorban az észlelt hatékonyság és a válaszadó-készség területét kell fejlesztenie.

Downloads

Megjelent

2019-11-06

Hogyan kell idézni

Kemény, I. és Simon, J. (2019) „Az online vásárláshoz köthető minőségészlelés alakulása egy konkrét hazai online könyvesbolt esetében”, Marketing & Menedzsment, 49(1), o. 30–42. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1016 (Elérés: 19 május 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei