Szervezetfejlesztés és professzionalizáció a nonprofit-szektor szervezeteiben

Szerzők

  • Katalin Dobrai Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet
  • Ferenc Farkas Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

Kulcsszavak:

nonprofit szervezetek, professzionalizáció, szervezetfejlesztés

Absztrakt

A tanulmány betekintést ad a nonprofit szektor szervezeteinek professzionalizálódásával kapcsolatos elméleti kérdésekbe, majd egy nagymintás magyarországi kutatás eredményeiről nyújt áttekintést. Az kérdőíves felmérés statisztikailag igazolt eredményei azt mutatják, hogy a nonprofit szervezetekben a professzión alizáció erősödik, de még mindig végletes jellemzőket mutat: egyszerre vannak jelen az amatőr jellegű szervezeti kezdeményezések és a tudás, a professzionalizáció magas fokát felmutató szervezetek (és az ezekben tevékenykedő személyek).

Downloads

Megjelent

2019-11-04

Hogyan kell idézni

Dobrai, K. és Farkas, F. (2019) „Szervezetfejlesztés és professzionalizáció a nonprofit-szektor szervezeteiben”, Marketing & Menedzsment, 48(4), o. 38–51. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/974 (Elérés: 25 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat