Helymarketing, turizmusmarketing, területfejlesztés

Szerzők

  • Gabriella Kraftné Somogyi MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet
  • János Fojtik JPTE Marketing Tanszék

Absztrakt

A kilencvenes évek olyan változásokat hoztak a magyarországi települések életében, amelyek jelentősen módosították a települések, térségek, régiók fejlesztéséért - a népességmegtartó képesség növelése, a gazdaság modernizálása, a környezeti állapot megőrzése, javítása stb. - felelős személyek, csoportok, szervezetek összetételét, gondolkodását, gazdálkodását. Az önkormányzatoknak alanyi jogon járó központi támogatások, juttatások megvonása, csökkentése, átstrukturálása a pénzügyi, gazdálkodási prioritások újraszervezésére kényszeríti a helyi önkormányzatokat - e folyamatban a kulturális, a külső kapcsolati, valamint a reklámkiadások tűnnek a legkönnyebben „racionalizálhatóknak".
     A gazdasági folyamatokat tükröző konkrét információk gyűjtésére, feldolgozására, tárolására nincs külön pénzkeret, a létrejött szervezetek, vállalkozások az adóhatóságtól való félelmükben, vélt üzleti érdekeik védelmében nem vállalják az információszolgáltatást, a helyi önkormányzatoknak pedig a verseny szabadsága és a demokrácia jegyében nincs joguk kikényszeríteni azt. A kivezető utat a helyi közösség anyagi és szellemi gyarapodására a marketing, mint piackonform eszközök, módszerek, elgondolások öszszességének alkalmazása jelenti, a beruházók odavonzásával, a helyi vállalkozók megtartásával, a turisták
és látogatók mind tökéletesebb kiszolgálásával.
     A turisztikai vonzerővel bíró helyek marketingtevékenysége nagy hagyományokra tekint vissza, az idegenforgalmi kereslet gyors változása miatt azonban folyton megújuló kihívásokkal kell szembenézniük az idegenforgalmi hely marketingért felelős szervezeteknek is.

Downloads

Megjelent

2019-12-19

Hogyan kell idézni

Kraftné Somogyi, G. és Fojtik, J. (2019) „Helymarketing, turizmusmarketing, területfejlesztés”, Marketing & Menedzsment, 32(3), o. 53–61. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/2075 (Elérés: 19 május 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Településmarketing

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 5 > >>