A helyi termékek turizmusban betöltött szerepe

Szerzők

  • Tibor Gonda Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
  • Kinga Angler Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
  • László Csóka Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2021.55.04.04

Kulcsszavak:

helyi élelmiszertermékek, helyi gazdaság, környezettudatosság, vidékfejlesztés

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A helyi termékek reneszánszukat élik Magyarországon. A helyi gazdaságoknak köszönhetően számos gazdasági, környezeti, társadalmi és kulturális előnyhöz juthatnak nemcsak a folyamat közvetlen actorai, hanem az érintett közösségek, és a települések is. A figyelem középpontjába került produktumok egyre többször tűnnek fel a turizmusban, gyakran turisztikai attrakciókat építve rájuk, ezzel a jelenlegi trendeket követő, egyedi és autentikus vonzerőhöz juttatva a fogadóterületet. Jelen kutatás célja, hogy feltárja a turisták helyi termékek iránti igényeit, a lokális élelmiszerek térségi turisztikai kínálatban betöltött szerepét.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Céljaink eléréséhez az online kérdőíves megkérdezés eszközét alkalmaztuk. A Tolna és Baranya megyében végzett kérdőíves felmérésünk a helyitermék-előállítókra irányult. A keletkezett adatok egy részét egyszerű leíró statisztikai módszertannal értékeltük, majd a helyi termékeket előállítók csoportosítása érdekében klaszteranalízist végeztünk.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Egyértelművé vált, hogy a helyi termékeknek nemcsak a mindennapokban, hanem az utazások során is létjogosultságuk van. A helyi termékek fogyasztói körében a külföldi és belföldi turisták egyre jelentősebb fogyasztói szegmensként jelentkeznek a fogadóhelyen, általuk is keresettebbek, kedveltebbek a lokális élelmiszerek.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Kutatásunk a helyitermék-előállítók véleménye alapján segíti a helyi termékek turisztikai jelenttőségének az alátámasztását és ösztönzően hathat a turisztikai szolgáltatókra, hogy nagyobb mértékben illesszék be kínálatukba a helyi termékeket.

Szerző életrajzok

Tibor Gonda, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Egyetemi adjunktus

Kinga Angler , Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

tanársegéd

László Csóka, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

tanársegéd

Hivatkozások

Angler, K. (2018), „Helyi termékek szerepe a Szekszárdi borvidék gasztronómiájában”. In Csapó, J., Gerdesics, V. & Törőcsik, M., szerk., Generációk a turizmusban: I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia: Tanulmánykötet, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 380-391

Angler, K. (2019), „Helyi alapanyagok, tradicionális ételek a vidék gasztronómiájában”. In Bálint, Cs., Földi, P., Kápolnai, Zs., Kovács, Cs. J., Nagyné, M. M. & Zsarnóczky, M. B., szerk., Rurális térségek a 21. században tudományos konferencia: tanulmánykötet, Gödöllő: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 3 -13

Barna, F. K., Szakály, Z. T., Nagy Pető, D. & Bauerné Gáthy, A. (2020), „Fenntartható élelmiszer-fogyasztás – Egészség- és környezettudatosak-e az alternatív étrendet követők?” Gazdálkodás 64(3), 189-201

Cortés, J. L. (2012), Sustainable Gastronomy: Prospects for the Future. UNWTO Global Report on Food Tourism 2012.

Gonda, T., Angler, K. & Csóka L. (2018a), „A helyi termékek sokszínű kínálata a Dél-Dunántúlon” In Gonda, T., szerk., Ízes vidék: a helyi termékek és a vadon termő növények szerepe a gasztronómiában és a gasztroturizmusban. Pécs: CampInvest Kft., 24-33

Gonda, T., Angler K. & Csóka L. (2018b), „A helyi termék-előállítók véleménye a helyi termékek turizmusban betöltött szerepéről”, In Korcsmáros, E., eds., A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete = Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho – 2018, Komárno: Selye János Egyetem, 108-114

Gonda, T. (2012), „A helyi termék reneszánsza”, In Aubert A., Gyuricza L. & Huszti Zs.: A kultúra turizmusa a turizmus kultúrája, Szekszárd; Pécs: IDResearch Kft; Publikon, 233-243

Gonda, T. (2014), „A helyi termék turisztikai hasznosítása – a vidékfejlesztés új lehetősége: Potential use of local products in tourism - new ways for rural development”. A Falu. 29(1), 17-23

Hall, C. M. & Sharples, L. (2003), The consumption of experiences or the experience of consumption? An introduction to the tourism of taste. In Hall, C. M., Sharples, E. M.,

Harsányi, D. & Hlédik, E. (2020), „Utazási célpontok kiválasztásának szempontjai a hazai borturizmusban”, Marketing & Menedzsment, 54(4), 89-101 DOI: https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.04.07

Hjalager, A. M. & Richards, G., eds. (2002), Tourism and Gastronomy. London: Routledge.

Horváth, A., Jónás-Berki, M., Szeidl, K. & Aubert, A. (2016), „A nemzetiségi gasztrofesztiválok a Dél-Dunántúlon - Stifoldertől a babfőző fesztiválig”, Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok 1(1) 34-45

Ivancsóné, H. Zs., Kőmíves, Cs., Nagy-Keglovich, J. & Happ, É. (2020), „Mindent a szemnek! Egy dunántúli szálloda éttermi kínálatának vizsgálata a Kasavana – Smith modell szerint”, Marketing & Menedzsment, 54(3), 71-83 DOI: 10.15170/MM.2020.54.03.07

Kapiki, S. T. (2012), “Current and Future Trends in Tourism and Hospitality. The Case of Greece.” International Journal of Economic Practices and Theories, 2(1)

Kivela, J. & Crotts, J. C. (2005), “Gastronomy Tourism: A Meaningful Travel Market Segment”, Journal of Culinary Science & Technology, 4(2/3), 39-55

Kovács Sárkány, H. & Kovács V. (2015), „A regionalitás, az eredetvédelem és a helyi termékek”, In Ricz, A. & Takács, Z., eds., A régió TÍZpróbája, Szabadka: Regionális Tudományi Társaság 177-185

Lempek, M. Z. & Tésits, R. (2021), „A vidéki térségek turizmusalapú fejlesztési lehetőségei a Siklósi járás példáján”, Modern Geográfia 16(2) 87-112

Neulinger, Á., Bársony, F., Gjorevska, N., Lazányi, O., Pataki, Gy., Takács, S. & Török, A. (2020), „Fogyasztói jóllét a hazai alternatív élelmiszerellátási hálózatokban”, Marketing & Menedzsment, 54(3), 55-64 DOI:10.15170/MM.2020.54.KSZ.III.06

Rein, H. & Starsdas, W. (2015), Nachhaltiger Tourismus. München/Konstanz.

Sarmento, E., Loureiro, S. & Martins, L. (2017), “Foodservice tendencies and tourists’ lifestyle: new trends inn tourism”, Revista Turismo & Desenvolvimento, 27/28

Soós, G. (2020), „Az élelmiszer-fogyasztói szokások változása a COVID-19 vírus megjelenéséhez kapcsolódóan Magyarországon“, Marketing & Menedzsment, 54(3), 15-27 DOI: 10.15170/MM.2020.54.03.02

Szabó, D. (2014), „A rövid ellátási láncban rejlő lehetőségek és veszélyek Magyarországon“. Acta Carolus Robertus: Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Közleményei, 4(2), 109-118

Szomi, E., szerk. (2016), Helyi termék kézikönyv, Budapest: Nemzeti Agrárkamara.

Törőcsik, M. - Csapó, J. (2018), “Fogyasztói trendek hatása a turizmusra”, In Csapó, J. Gerdesics, V. & Törőcsik, M., szerk, Generációk a turizmusban: I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia. Tanulmánykötet (pp. 8-22). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Törőcsik, M. (2016), „A fogyasztói magatartás új tendenciái”, Vezetéstudomány, 47(4), 19-25

Tőzsér, A. (2021), „A hungarikumok szerepe a települések fejlődésében”, Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok 6(4) 51-66

World Tourism Organization (2012), Global Report on Food Tourism. UNWTO, Madrid

Downloads

Megjelent

2022-02-25

Hogyan kell idézni

Gonda, T., Angler , K. és Csóka, L. (2022) „A helyi termékek turizmusban betöltött szerepe”, Marketing & Menedzsment, 55(4), o. 39–49. doi: 10.15170/MM.2021.55.04.04.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek