Az aktív sportfogyasztás motivációinak vizsgálata általános sportmotivációt mérő skála kialakításával

Szerzők

  • László Csóka Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
  • Réka Hegedüs Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
  • Mária Törőcsik Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2021.55.KSZ.01.05

Kulcsszavak:

sportmotiváció, sportfogyasztás, fogyasztói magatartás, sportmarketing

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Az aktív sportolás mögött húzódó motivációk feltérképezésének fontos szerepe van a sportfogyasztás minél pontosabb megértésében. Kutatásunk célja egy olyan sportolási motivációkat mérő skála kialakítása volt, amivel átfogóan fel tudjuk mérni a magyar lakosság rendszeresen sportoló hányadának sportolási motivációit. Ez a megközelítés újdonságot jelent más sportmotivációs skálakutatásokhoz képest, mivel nem versenysportolókra, hanem az átlagemberek sportolási motivációira fókuszál.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Kutatásunk során saját skálát fejlesztettünk, amit az EFOP-3.6.2-16-2017-00003: „Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása” című projekt keretében végzett magyar lakossági sportfogyasztási felméréseken teszteltük. Alapjául egy 2000 fős mintán végezett személyes megkérdezés szolgált, ami reprezentatívnak tekinthető a 15-74 éves magyar lakosságra nem, korcsoportok (10 éves intervallumok) és a lakóhely régiója alapján. A keletkező adatokon a skála mérési dimenzióinak kialakításához faktorelemzést alkalmaztunk, majd meggyőződtünk a keletkező faktorok megfelelő belső megbízhatóságáról. Utolsó lépésben a mintánkon klaszterelemzést végeztünk, hogy meggyőződhessünk skálánk gyakorlati használhatóságáról a magyar lakosság sportmotivációs mintázatainak megállapításához.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Skálánk alkalmasnak bizonyult a hétköznapi emberek sportolása mögötti motivációk mérésére három különböző dimenzió mentén is. Segítségével a magyar lakosság körében sikerült feltárnunk hat különböző sportolási motivációkkal rendelkező csoportot, akik a relaxálók, az elkötelezett testedzők, a közösségi sportolók, az átlagos sportfogyasztók, az önmaguknak megfelelni akarók és a magányos testformálók. Skálánk gyakorlati alkalmazhatóságát bizonyítja, hogy az elkülönített csoportok sportfogyasztása több szempont szerint is jelentős eltéréseket mutat.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A kutatásunk során kifejlesztett sportmotivációs skála segítségével a sporthoz kapcsolódó vállalatok pontosabban tudnak szegmentálni és célcsoportokat meghatározni, ami megteremtheti a jobb pozícionálás lehetőségét is. A számos szereplő és a kiélezett verseny miatt ez kulcskérdést jelenhet adott sportvállalat sikeressége szempontjából. Alkalmas azonban a társadalmi célú üzenetek célzott eljuttatásának segítésére is.

 

Köszönetnyilvánítás: A kutatás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP-3.6.2-16-2017-00003: „Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása” című projektjének támogatásával készült.

Szerző életrajzok

László Csóka, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

PhD hallgató

Réka Hegedüs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

PhD hallgató

Mária Törőcsik, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

egyetemi tanár

Downloads

Megjelent

2021-07-28

Hogyan kell idézni

Csóka, L., Hegedüs, R. és Törőcsik, M. . (2021) „Az aktív sportfogyasztás motivációinak vizsgálata általános sportmotivációt mérő skála kialakításával”, Marketing & Menedzsment, 55(Különszám 1.), o. 53–62. doi: 10.15170/MM.2021.55.KSZ.01.05.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 > >>