A motivációk és az életstílus hatása a sportfogyasztás területeire

Szerzők

  • László Csóka Pécsi Tudományegyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.KSZ.III.01

Kulcsszavak:

sportfogyasztás, fogyasztói magatartás, életstílus csoportok, sportmarketing

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmány célja a sportfogyasztás szakirodalma alapján lehatárolni olyan területeket, ahol a szakirodalom tovább gazdagítható, kijelölve ezzel lehetséges jövőbeli kutatási irányokat. A sportmarketinges szakemberek a sportfogyasztást klasszikusan három kategóriára, a sportolásban való aktív részvételre, az események élményként történő fogyasztására és a sporttermékek vásárlására osztják, amely kategóriák esetén a vizsgálatokat egymástól külön választva végzik. Az egyes kategóriák dimenziójában elkülönítetten végzett vizsgálatok miatt értékes információk maradhatnak rejtve a kutatók és ezáltal a gyakorlati szakemberek elől. A tanulmány további célja ráirányítani a figyelmet az átfogó érvényű jelenségekre, amivel a sportfogyasztási kérdéseket a kategóriák teljes keresztmetszetében is megvizsgálva lehetővé válna a folyamatok jobb megértése.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Megállapításainkhoz a szakirodalom széles körét felhasználva szakirodalmi áttekintés típusú tanulmányt készítettünk.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A fogyasztás szempontjából célszerű lenne a sportfogyasztás klasszikus felosztását kiterjeszteni és azt további két kategóriával bővíteni. Igaz ez a sportfogyasztási motivációk kutatása esetén is, mivel elszigetelt vizsgálatból sok van, átfogó szemléletűből ezzel szemben kevés. Fontos lenne vizsgálni a sport iránti alapvető érdeklődés (motiváció) hatásait a sportfogyasztási kategóriákra, ami újdonságot jelentene a jelenleg népszerű kategória-specifikus kutatásokhoz képest. Új kutatási irányt jelent az életstílus hatásának vizsgálata is a sportfogyasztásra és a sportfogyasztási motivációkra. Az életstílus szerepét számos kutató elismeri a sportfogyasztásban, a szakirodalom mégis szegényesnek tekinthető az ilyen típusú kutatások terén.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A tanulmányban meghatározott kutatási irányok alapján a feltárható ismeretek birtokában a sporthoz kapcsolódó vállalatok pontosabban tudnának szegmentálni, célcsoportokat meghatározni, ami megteremtené a jobb pozícionálás lehetőségét is. Napjaink sportgazdaságában a számos szereplő és az éles verseny miatt ez kulcskérdést jelenthet adott sportvállalat sikerességének szempontjából.

Köszönetnyilvánítás: A kutatás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP-3.6.2-16-2017-003: „Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása” című projektjének támogatásával készült.

Információk a szerzőről

László Csóka, Pécsi Tudományegyetem

PhD hallgató

Downloads

Megjelent

2020-08-14

Hogyan kell idézni

Csóka, L. (2020) „A motivációk és az életstílus hatása a sportfogyasztás területeire”, Marketing & Menedzsment, 54(Különszám 3), o. 7–16. doi: 10.15170/MM.2020.54.KSZ.III.01.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek