Magyar KKV-k vagyonszerkezetének versenyképességi szempontú vizsgálata

Szerzők

  • Gábor Márkus Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet

Kulcsszavak:

versenyképesség, rátaelemzés, magyar KKV szektor

Absztrakt

A számvitel törvényben rögzített célja az információnyújtás, ezzel kapcsolatos kötelességeiknek a vállalkozások elsősorban évente közzétett beszámolóik révén tesznek eleget. A vállalati teljesítmény két elkülönülő részből tevődik össze: egyrészt az iparágban szokásos tevékenységekből, másrészt azon tevékenységekből, melyeket ezeken túl, az átlag felett képes a vállalat végrehajtani. A siker kulcstényezője az egyediség, ami közvetlenül nem mérhető, csak annak leképeződései. A számvitel által rögzített és bemutatott adatok alkalmasak lehetnek olyan leképeződések megragadására, melyek a versenyképességre utalnak. Jelen kutatásunk során 644 magyar MKKV 2008-2012 közötti beszámolóadatait vizsgáltuk összekapcsolva azokat a Szerb és szerzőtársai által képzett versenyképességi indexszel.

Downloads

Megjelent

2019-11-01

Hogyan kell idézni

Márkus, G. (2019) „Magyar KKV-k vagyonszerkezetének versenyképességi szempontú vizsgálata”, Marketing & Menedzsment, 48(Különszám), o. 38–49. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/936 (Elérés: 13 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei