Mennyit ér a kockázati tőke? - Összehasonlító elemzés a kockázati tőke hozamairól

Szerzők

  • Patrícia Becsky-Nagy Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Intézet
  • Balázs Fazekas Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Intézet

Kulcsszavak:

kockázati töke, kivásárlás, hozam

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy lehetséges-e a kockázatitöke-befektetésekkel a nyilvánosan kereskedett értékpapírtokhoz képest magasabb profitot elérni. Az elemzés kitér a korai fázisú vállalkozásokat finanszírozó klasszikus kockázati tőke és a kivásárlások összevetésére az Európa és az Egyesült Államok kockázatitőke-alapjai által elért hozamok tekintetében, és kísérletet tesz a kevés hazai információ alapján bemutatni a magyarországi helyzetet.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A hiányos adatszolgáltatás mellett rendelkezésre álló információk segítségével dolgoztuk fel a publikus nemzetközi adatbázisokból származó szekunder adatokat nemzetközi összehasonlításban. A saját gyűjtésű magyarországi befektetésekről szóló primer adatbázisunk segítségével a kevés számú kiszállás alapján mutattuk be a magyarországi piac jelenlegi helyzetét.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A tanulmány következtetése, hogy míg a kivásárlások esetében átlagosan magasabb hozamokat lehetett elérni, mint a nyilvános piacokon, addig a kockázatitőke-alapok ettől átlagosan elmaradtak, ami magyarázatot adhat a kivásárlások magántőke-befektetéseken belüli térnyerésére. A kockázatitőke-alapok hozamai azonban erősen balra ferde eloszlást mutatnak és a legjobban teljesítő alapokkal a nyilvános piaci hozamok sokszorosa érhető el. Továbbá a hozamok és a befektetett tőke volumene között ellentétes irányú mozgás figyelhető meg, ami rámutat, hogy a tőkeabszorpciós képessége az iparágnak korlátozott, főként a kockázati tőke esetében.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A kockázati töke természetéből adódóan kevés információt szolgáltat a piac számára, ugyanakkor az ágazat transzparenciájának növekedése hozzájárulhatna annak fejlődéséhez a potenciális befektetők és vállalkozások ismeretének növelésével, különösen a fejlődő piacok esetében. Ezen irányba tett fontos lépés lehet egy olyan nemzetközi adatbázis létrehozása, amely lehetőséget biztosít a kockázati- és magántőke hozamainak hiteles vizsgálatára.

Downloads

Megjelent

2019-10-30

Hogyan kell idézni

Becsky-Nagy, P. és Fazekas, B. (2019) „Mennyit ér a kockázati tőke? - Összehasonlító elemzés a kockázati tőke hozamairól”, Marketing & Menedzsment, 50(3-4), o. 43–52. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/885 (Elérés: 1 április 2023).

Folyóirat szám

Rovat