Az atipikus foglalkoztatással szembeni attitűdök vizsgálata a magyar és szlovák állástalanok körében

Szerzők

  • József Poór Selye János Egyetem (Komárom, Szlovákia) ; Szent István Egyetem
  • Tímea Juhász
  • Zsolt Horbulák Alexander Dubček University of Trenčín/Trencsén
  • Imre Madarász Szent István Egyetem
  • Ingrid Szabó Komáromi Városi Hivatal Fejlesztési Főosztály (Komárom, Szlovákia)

Kulcsszavak:

atipikus foglalkoztatási formák, attitűdök, szlovák-magyar határtérség, állástalan férfiak és nők, rugalmas munkaformák

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Írásunk az atipikus foglalkoztatás elfogadási hajlandóságát vizsgálja a Komárom és Esztergom (Magyarország), továbbá Révkomárom (Komárno) és Párkány (Štúrovo, Szlovákia) kistérségeiben élő munkanélküliek körében.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A kutatás fő célkitűzése, hogy megismerjük a két ország munkát keresőinek az atipikus formákkal kapcsolatos attitűdjeit és véleményeinek különbségeit. A vizsgált határmenti kistérségek foglalkoztatási központjai mind a szlovák, mind a magyar oldalon élő álláskeresők számára egyidejűleg több lehetőséget rejtenek. Annak ellenére, hogy a Duna és az országhatár kettéválasztja őket, földrajzilag és munkaerőpiacként is egyetlen egységet alkotnak, és az uniós tagállamok közti határok átjárhatóságának köszönhetően javarészt ugyanazok az álláslehetőségek állnak a rendelkezésükre mindkét országban.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK, ÚJDONSÁGOK

A kiértékelési módszerek jellemzően egy- és többváltozós vizsgálatok voltak. így többek között gyakorisági, átlag, szórás, valamint kereszttábla-elemzés és független mintás T-próba módszerét alkalmaztuk. A kutatásban 689 fő vett részt. Ugyanakkor ám magát ténylegesen munkanélkülinek valló (azaz a kutatás pillanatában nem dolgozó) résztvevő mindösszesen 279 fő volt. így a mostani kiértékelés során csak ezt a részmintát használtuk fel. A kérdőíves felmérés adatainak többváltozós elemzése fontos hasonlóságokat, egyben jelentős különbségeket is mutat az országhatár két oldaláról származó válaszok között.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A vizsgálatok során a megfogalmazott hipotézis elfogadottnak tekinthető. Az atipikus állásokat a megkérdezettek 80-90%-a nem, vagy csak kényszerből, ideiglenesen fogadná el, s mindössze 15-20% dolgozna szívesen hosszú távon is az ilyen formák valamelyikében.

Downloads

Megjelent

2019-10-30

Hogyan kell idézni

Poór, J., Juhász, T., Horbulák, Z., Madarász, I. és Szabó, I. (2019) „Az atipikus foglalkoztatással szembeni attitűdök vizsgálata a magyar és szlovák állástalanok körében”, Marketing & Menedzsment, 50(1), o. 14–24. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/907 (Elérés: 23 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei