Turisták szállásfoglalási preferenciái - Hagyományos kereskedelmi szálláshelyek vagy Airbnb?

Szerzők

  • Gabriella Buda Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • József Lehota Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.02.07

Kulcsszavak:

sharing economy, Airbnb, szálloda, fogyasztói attitűdök, turizmus

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A digitális forradalom hatására új társadalmi-gazdasági trendeket figyelhetünk meg, az egyik ilyen új jelenség a megosztáson alapuló gazdaság, amely a nemzetközi szakirodalomban sharing economy néven terjedt el. Ennek a peer-to-peer jellegű gazdasági modellnek az egyik emblematikus példája az Airbnb, amely mára az egyik legmeghatározóbb cég a szállásadási piacon, és komoly versenytársává vált a legnevesebb szállodaláncoknak is. Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy a fogyasztók, jelen esetben a Magyarországról külföldre utazó turisták mennyire ismerik, illetve mennyire nyitottak az Airbnb irányába, továbbá milyenek a fogyasztói preferenciáik.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Online kérdőíves felmérésünkben 250 külföldre utazó magyar lakost kérdeztünk meg. A minta felülreprezentált budapesti, felsőfokú végzettséggel rendelkező nőkre. Az adatelemzés során a kereszttábla, korreláció és faktoranalízis módszerét alkalmaztuk.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A külföldre utazó megkérdezettek 93%-a már hallott az Airbnb-ről, és 42%-uk már igénybe is vett Airbnb szolgáltatást, további 36%-a a válaszadóknak nyitott a szolgáltatás igénybevételére. A múltbeli választás és a jövőbeli preferencia vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy az Airbnb esetében a legmagasabb a lojalitási faktor. A jövőre vonatkozóan az apartmanok és a panziók eddigi igénybe vevői a legveszélyeztetettebb célszegmens, közel 50%-uk a jövőben tervez Airbnb-t (is) igénybe venni, de a korábban szállodai szobát foglalók közül is közel 40% gondolkozik Airbnb-ben. További eredmény a fogyasztói attitűdöket tekintve, hogy az Airbnb-t az utazók leginkább a kedvező ár/érték arány, a több szobával rendelkező, önálló lakás bérlése, illetve a főzési lehetőség miatt választják. A szállodákat ezzel szemben a biztonság, a kiszámíthatóság és a szállodai étteremben elérhető reggeli és vacsora miatt preferálják a legtöbben.

GYAKORLATI JAVASLATOK

További kutatásban érdemes vizsgálni, hogy mekkora fenyegetést jelent a fogyasztói preferenciák változása a hagyományos szálláshelyekre nézve, milyen mértékű a verseny a különböző kereskedelmi szállás-típusok és az Airbnb között, melyek azok a tényezők, amelyekkel a különböző szálláshely-típusok növelni tudják a fogyasztók lojalitását a saját irányukba.

Köszönetnyilvánítás: A kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében készült.

Szerző életrajzok

Gabriella Buda, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

PhD hallgató

József Lehota, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

egyetemi tanár

Downloads

Megjelent

2019-09-01

Hogyan kell idézni

Buda, G. és Lehota, J. (2019) „Turisták szállásfoglalási preferenciái - Hagyományos kereskedelmi szálláshelyek vagy Airbnb?”, Marketing & Menedzsment, 53(2), o. 85–94. doi: 10.15170/MM.2019.53.02.07.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>