Az involvement lojalitásra gyakorolt hatásának vizsgálata, különös tekintettel az észlelt kockázat és tudás közvetítő hatására

Szerzők

  • Tamás Gyulavári BCE Marketing és Média Intézet
  • Krisztina Dörnyei BCE Marketing és Média Intézet

Kulcsszavak:

vásárlói hűség, lojalitás, márkahűség, érdekeltég, involvement, észlelt tudás, észlelt kockázat, élelmiszer

Absztrakt

Jelen kutatás a fogyasztói élelmiszervásárlási folyamatban megfigyelhető döntési hatásmechanizmusok feltérképezését célozta meg, és azt vizsgálta, vajon a tartós érdekeltség (involvement) milyen szerepet játszik a vevők lojalitásában, az élelmiszermárkák újravásárlásában. Az adatfelvétel undergraduális hallgatók körében, online kérdőíves megkérdezéssel került kivitelezésre, míg a felállított modell tesztelését az SPSS/AMOS szoftvercsomaggal végeztük.
A kapott eredmények csak részben támasztották alá hipotéziseinket, míg az involvement magyarázó ereje magasnak bizonyult, addig a lojalitás a bevont változókkal kevésbé volt megragadható.

Downloads

Megjelent

2019-10-07

Hogyan kell idézni

Gyulavári, T. és Dörnyei, K. (2019) „Az involvement lojalitásra gyakorolt hatásának vizsgálata, különös tekintettel az észlelt kockázat és tudás közvetítő hatására”, Marketing & Menedzsment, 46(1-2), o. 64–76. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/404 (Elérés: 13 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Fogyasztókutatás

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei