Magyarország és Svédország termékeinek megítélése a budapesti lakosság körében: milyennek látjuk hazánk termékeit az európai integrálódás előtt

Szerzők

  • József Berács BKE Marketing Tanszék
  • Tamás Gyulavári BKE

Absztrakt

A világ gazdasági fejlődésének egyik fő tendenciája a globalizálódás, a multinacionális vállalatok terjeszkedése, a nemzetközi piacok fejlődése. Az infrastruktúra javulásával, az információs forradalomban tapasztalható óriási léptékű technikai fejlődés segítsé­gével és a sztenderdizálódással a vállalatok előtt nagyobb lehetőség nyílik a külföldi piacokra való belé­pésre, könnyebben tudják termékeiket más országokban is értékesíteni. Másrészről pedig a differenciáló­dás, a komparatív előnyökre törekvés következtében egyes országok vagy régiók szakosodnak bizonyos termékekre, ami tovább fokozza a nemzetközi kereskedelem térnyerését.

Downloads

Megjelent

2019-12-01

Hogyan kell idézni

Berács, J. és Gyulavári, T. (2019) „Magyarország és Svédország termékeinek megítélése a budapesti lakosság körében: milyennek látjuk hazánk termékeit az európai integrálódás előtt”, Marketing & Menedzsment, 33(6), o. 31–38. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1852 (Elérés: 20 április 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Marketingoktatók Konferenciája

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>