Turisztikai desztinációk márkázása II.: hazai desztinációk online márkamegjelenése és kommunikációja

Szerzők

  • Ivett Sziva Budapesti Corvinus Egyetem

Kulcsszavak:

desztináció, márka, online kommunikáció, desztinációmenedzsment szervezetek

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA
Az internet átstrukturálta és dinamizálta a turisztikai szektort megkerülhetetlen kommunikációs csatornát jelentve a turizmus szereplői számára. Mindez lehetőséget és kihívást is hordoz egyben a turisztikai desztinációk részére (azon célterületek számára, amelyek megfelelő szolgáltatásokkal rendelkeznek az utazók igényeinek kiszolgálásához és a turisztikai élmény megteremtéséhez). Az interneten megjelenő új közvetítők egyikeként a desztinációkat menedzselő szervezetek képesek megjeleníteni és értékesíteni a terület szolgáltatóit, másrészt mindez jelentős erőfeszítéseket igényel a gyorsan változó trendek és az internet által transzparensé tett versenykörnyezet közepette, amelyben való helytállás egyik fontos stratégiája a sikeres márka építése. Jelen tanulmány célja annak bemutatása, hogy a hazai turisztikai desztinációk mennyire használják ki az online felületek adta lehetőségeket, különösen márkájuk online kommunikációja terén, a legújabb trendeket figyelembe véve. Mindehhez elengedhetetlen volt a desztinációk márkaépítési stratégiájának, gyakorlatának elemzése, és annak vizsgálata, hogy mennyire sikerül az egyediségüket kikristályosítva megfelelő lógók, szlogenek kialakításával megkülönböztetni magukat a versenytársaiktól.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN
Mindez kvalitatív strukturált tartalomelemzés keretében végzett kutatással került vizsgálatra a Magyar TDM Szövetséggel együttműködve, a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatóinak körében. A kutatás során az önként jelentkező desztinációk gyakorlata került elemzésre, kifejezetten a jó gyakorlatok és a fejlesztési igények megfogalmazásával.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK, ÚJDONSÁGOK
A kutatás eredményeként láthatóvá vált, hogy a hazai desztinációk egyre tudatosabban építik saját márkájukat, ugyanakkor számos esetében bizonytalanság tapasztalható a megkülönböztető üzenetek kreatív kialakítása, valamint a technológiai trendeknek való megfelelés terén.

GYAKORLATI JAVASLATOK
A fejlesztési javaslatok tekintetében az egyediség kikristátyosítása nevezhető az első lépésnek, amelyet kutatások és a közösség bevonása által célszerű elvégezni. Továbbá az egyedi értékekre épülő márkaelemek kialakítása, és a trendeknek megfelelő (kereső-, és mobiloptimalizált megoldások használatával történő) tudatos kommunikáció a cél, a weboldal és közösségi felületek célcsoportnak megfelelő használatával.

Downloads

Megjelent

2017-09-01

Hogyan kell idézni

Sziva, I. (2017) „Turisztikai desztinációk márkázása II.: hazai desztinációk online márkamegjelenése és kommunikációja”, Marketing & Menedzsment, 51(3), o. 41–49. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/801 (Elérés: 13 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat