A szükségletkielégítés elhalasztásának képessége a fiatalok körében

Szerzők

  • Boglárka Zsótér Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.EMOK.04

Kulcsszavak:

fiatal felnőttek, pénzügyi kultúra, szükségletkielégítés elhalasztásának képessége, időperspektíva, pénzügyi jóllét

Absztrakt

A KUTATÁS CÉLJA

Jelen kutatás célja a 18-35 évesek pénzügyi kultúrájának vizsgálata, kiemelt fókusszal a szükségletkielégítés elhalasztásának képességére, a pénzügyi jóllétre és időorientációra, valamint azok összefüggéseire.

MÓDSZERTAN

A téma vizsgálata interdiszciplináris megközelítést igényel, tehát alapoz a pszichológia, szociológia, fogyasztói magatartás tudományterületének eredményeire is. Kutatásomban egy 18-35 évesek körében végzet reprezentatív online kérdőíves felmérésre került sor 2017. február hónapban. Az adatbázis tisztítás után 300 válaszadót tartalmaz. A mintába 18-35 év közötti válaszadók kerültek be, akiknek az átlagéletkora 27,24 év. A válaszadók 50,8%-a férfi, 49,2%-a nő. A felmérésben a szükségletkielégítés elhalasztásának képességére a Delaying Gratification Inventory-t alkalmaztam (Hoerger és és tsai 2011). Az időorientáció mérése Zimbardo és Boyd (1999) Time Preference Scale skálája alapján történt.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Az eredmények alapján, az idő-orientáció kapcsán kijelenthető, hogy a legmarkánsabb hatása a jövőorientációnak van, főként a szükségletkielégítés elhalasztásának képességére vonatkozóan. A jelenhedonizmus leginkább a pénzügyi értelemben vett elhalasztási képességre van hatással. A Zimbardo és Boyd (1999) alapján Orosz és munkatársai (2005) által kidolgozott idő-orientációs skála jelen kutatásban, a 18-35 évesek körében is körvonalazta a már kialakított időperspektívához köthető mintázatokat. A szükségletkielégítés mérésénél azonban a jövőben még további magyarországi mérésekre lesz szükség, ugyanis a kirajzolódott faktoroknál éppen a tanulmány fő témájához köthető pénz faktor kettébomlik: negatív és pozitív tényezőre.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A pénzügyi edukáció, valamint a pénzügyi szereplők marketing célú kommunikációja szempontjából is fontos üzenetet hordoznak az eredmények, mégpedig azt, hogy másképpen érdemes megszólítani a különböző időperspektívával jellemezhető fogyasztókat, a termékek kialakításánál a szükségletkielégítés elhalasztásának képessége mérvadó lehet, különösen akkor, ha a megtakarítás és a hitelezés dimenzióiban gondolkodunk.

 

Köszönetnyilvánítás „A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti Metropolitan Egyetem, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem együttműködésével készült.”

Információk a szerzőről

Boglárka Zsótér, Budapesti Corvinus Egyetem

adjunktus

Downloads

Megjelent

2019-08-11

Hogyan kell idézni

Zsótér, B. (2019) „A szükségletkielégítés elhalasztásának képessége a fiatalok körében”, Marketing & Menedzsment, 53(Különszám), o. 35–43. doi: 10.15170/MM.2019.53.EMOK.04.