Empirikus eredmények a fogyasztók kereskedelmi márkákkal kapcsolatos attitűdjéről a napi fogyasztási cikkek piacán

Szerzők

  • Zsófia Balló Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Budapest Építésszervezés és Menedzsment Tanszék

Kulcsszavak:

kereskedelmi márka, saját márka, fogyasztói szegmentáció, klaszterelemzés

Absztrakt

A kereskedelmi márkák dinamikus térnyerése, és a hazai szakirodalomban megtalálható, ehhez kapcsolódó kutatási eredmények hiánya irányított a fogyasztók ezzel kapcsolatos attitűdjének vizsgálatára.
A szakirodalom kritikai összefoglalása után logikai modellt alkottam, amely a kereskedelmi márkák elterjedésének mozgató rugóit tartalmazza. A cikkben bemutatott kvantitatív kutatásom során a modell fogyasztóra irányuló tényezőit vizsgáltam egy- és többváltozós statisztikai módszerekkel.
Eredményeim a valóban befolyással rendelkező tényezők igazolását, és négy, jól elkülöníthető fogyasztói szegmens kialakítását hozták.

Downloads

Megjelent

2019-11-04

Hogyan kell idézni

Balló, Z. (2019) „Empirikus eredmények a fogyasztók kereskedelmi márkákkal kapcsolatos attitűdjéről a napi fogyasztási cikkek piacán”, Marketing & Menedzsment, 48(1), o. 25–36. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1000 (Elérés: 13 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Marketingkutatás