„Kellenek a review-k; ez egy fogyasztói igény.” Turisztikai szakemberek véleménye a TripAdvisor felületén megjelenő fogyasztói véleményekről

Szerzők

  • Éva Markos-Kujbus Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet
  • Tamás Csordás Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet

Kulcsszavak:

e-WOM, pozitív e-WOM, negatív e-WOM, e-WOM tartalom, TripAdvisor

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJAI

Vizsgáljuk, hogy a fogyasztók között zajló online kommunikáció (e-WOM) hogyan használható fel marketingkommunikációs célokra. A kutatásban feltárjuk, vállalati oldalról hogyan értékelik az e-WOM jelenségét a turisztikai szektorban.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

Hét, a TripAdvisor felületén megjelenő e-WOM-mal kapcsolatban tapasztalattal rendelkező turisztikai szakemberrel készített félig strukturált szakértői mélyinterjú szisztematizáló elemzése.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A pozitív vélemények inkább „mennyiséget” képviselnek a megkérdezettek számára, a konkrét tartalom kisebb azonosított szakértői értékkel bír. Ennek oka, hogy a szakértői tapasztalatok alapján a fogyasztók számára a pozitív és negatív aránya meghatározó elsődlegesen. A negatív vélemények ezzel szemben hangsúlyosak, hosszabb távú és jelentősebb észlelt hatással, mégis, kevés észlelt kifejezett vállalati értékkel.
A tartalmi elvárások mellett feltártuk azon dimenziókat is, amelyekre az interjúalanyaink, mint hozzáadott értéket nyújtó, minőséget növelő tényezőkre tekintettek. Ilyen tényezőként jelentek meg az interjúkban: a specifikus információk, a többoldalú jellemzés, a véleményben szereplő ajánlás és tanács, személyes információk, elfogulatlanság, konzisztencia és illusztráló tartalom.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Kutatásunk legfőbb eredménye arra enged következtetni, hogy a felismert fogyasztói igény mögött komoly szakmai szemléletmódváltás szükségessége húzódik meg: a beszélgetések megerősítették az e-WOM számos, korábbi fogyasztói kutatások során azonosított hatását és mechanizmusát, a szakértők mégis szinte egyöntetűen egy szükséges rosszként tekintettek e csatornára.

Downloads

Megjelent

2019-10-30

Hogyan kell idézni

Markos-Kujbus, Éva és Csordás, T. (2019) „»Kellenek a review-k; ez egy fogyasztói igény.« Turisztikai szakemberek véleménye a TripAdvisor felületén megjelenő fogyasztói véleményekről”, Marketing & Menedzsment, 50(3-4), o. 102–113. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/889 (Elérés: 13 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat