Környezettudatos magatartás elemzése az észak-alföldi régió élelmiszer-gazdasági vállalatainál

Szerzők

  • Kinga Odor Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar

Kulcsszavak:

élelmiszer-gazdaság, környezeti kihívások, környezettudatos magatartás, környezettudatos gazdálkodás

Absztrakt

A cikkben az élelmiszer-gazdasági vállalatoknál jelentkező környezeti problémák felvázolása, majd a környezettudatos magatartás fogalmi tisztázása után, az Észak-alföldi régió (Régió) élelmiszer-gazdasági vállalatainak körében végzett kérdőíves felmérésem eredmé­nyeit ismertetem. Az értékelés során kapott értékrendek egyes esetekben összecsengenek más orszá­gos felmérések eredményeivel, azonban helyenként jelentős lemaradást tapasztaltam. Az élelmiszer-gazdasági vertikum választásának okai, hogy hasonló jellegű vizsgálatára eddig kevés példa ismeretes, illetve napjainkban a környezetvédelem és az egészséges életmód egymást átfedő terü­letek, ami különös hangsúlyt kap a bizalmi cikknek tekinthető élelmiszer esetében.

Downloads

Megjelent

2019-10-02

Hogyan kell idézni

Odor, K. (2019) „Környezettudatos magatartás elemzése az észak-alföldi régió élelmiszer-gazdasági vállalatainál”, Marketing & Menedzsment, 43(1), o. 40–47. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/767 (Elérés: 16 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Marketing recesszió idején

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei