A CEO és a motorkerékpár-ápolás művészete: a felsővezetők értékrendje, ahogyan coach-ok látják

Szerzők

  • Judit Mihalik

Kulcsszavak:

identitás, értékrend, szervezet, felsővezető, coaching

Absztrakt

Coach-ok körében végzett kutatásunk szerint a magyar felsővezetők többsége jelentős nehézségekkel küzd szemé­lyes és hivatali értékrendjének összeegyeztetésekor. A vizsgá­latban részt vevők megítélése alapján a csúcsvezetők közül csak kevesek képesek arra, hogy ugyanolyan erős irányítás és kontroll alatt tartsák belső, pszichés folyamataikat, mint teszik azt munkájuk során környezetükkel. Az ideális és a valóságos énképük gyakran feltűnően ellentmondásos, a személyes és vezetői identitás között nehezen áthidalható szakadék van. A megkérdezett hivatásos coach-ok többsége erős szakmai identitással rendelkezik saját tanácsadói szerepében: meglepően kritikusak ügyfeleiket illetően, és általában pontos leírásokkal szolgálnak azok viselkedésének tüneteiről, de talán nem mindegyikük kutatja a mögöttes magyarázatokat, a mélyebb oksági összefüggéseket.

Downloads

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Mihalik, J. (2019) „A CEO és a motorkerékpár-ápolás művészete: a felsővezetők értékrendje, ahogyan coach-ok látják”, Marketing & Menedzsment, 43(4), o. 34–42. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/606 (Elérés: 18 május 2024).

Folyóirat szám

Rovat

HR és marketing