A következetes történet: személyes márka és önismeret

Szerzők

  • Judit Mihalik

Kulcsszavak:

személyes márka, önismeret, narratíva, identitástörténet

Absztrakt

Személyes márkát önismereti munka nélkül is lehet építeni, de valószínűleg nem érdemes. Az önismereti munka gondolata azonban riasztó lehet azok szá­mára, akik megszokták, hogy a teljesítményt csak a mérhető eredmény felől szemléljék. Az írásban bemutatott narratív önéletrajz olyan egyszerű, innovatív önismereti módszer,
amelynek alkalmazása a tapasztalatok szerint egyben az identitás kontúrjait is határozottabbá teszi. A módszert fókuszcsoporton teszteltük, és a résztvevőket arra kértük, hogy élettörténetük leírása után töltsenek ki egy kérdőívet is. A válaszokból kirajzolódó kép igen árnyalt: akik úgy vélekedtek önmagukról, hogy erős kontroll alatt tartják sorsukat, meglepődtek feltörő érzelmi emlékeiken - amíg ellenben azok, akik eddig inkább sodródásként tekintettek életükre, hajlamosak utólag tudatosságot tulajdonítani cselekvéseiknek.

Downloads

Megjelent

2019-10-01

Hogyan kell idézni

Mihalik, J. (2019) „A következetes történet: személyes márka és önismeret”, Marketing & Menedzsment, 45(1), o. 4–11. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/575 (Elérés: 28 március 2023).

Folyóirat szám

Rovat