Vállalkozói vezetői kompetenciák a Hangavári Pincészet esete tükrében

Szerzők

  • Kassai Ákos Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.01.07

Kulcsszavak:

vállalkozás, vezetés, kompetenciák, családi vállalkozás

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Ez a publikáció egy több lépésből álló kutatássorozat első eredményeit mutatja be. Az első lépés azt tűzte ki célul, hogy megvizsgálja, beazonosítható-e a vezetői kompetenciák olyan csoportja, amelyek megléte segíti a vállalkozások alapítóinak, vezetőinek munkáját. A kutatás fő kérdése az, hogy létrehozható-e olyan vezetői kompetencia modell, aminek az alkalmazása segít beazonosítani a vállalkozók számára szükséges vezetői feladatok sikeres ellátásában. Amennyiben ilyen kompetenciamodell kialakítható, annak számos gyakorlati haszna lehet. Segítséget nyújt majd üzleti iskolák vállalkozói kompetenciafejlesztő programjainak kialakításához, hatékonyabbá teheti a kockázatitőke-befektetők kiválasztási és portfolió-kezelési gyakorlatát. Fontos segítséget nyújthat továbbá a vállalkozói inkubátor és akcelerátor programok tervezői és megvalósítói számára és növelheti a vállalkozói szektorban dolgozó tanácsadók munkájának hatékonyságát is.

MÓDSZERTAN

A feltáró kutatásban, irodalomkutatást követően egy magyar tulajdonú, generáció-váltáson részben átesett, borászati vállalkozás esettanulmányán keresztül azonosítottam a speciálisan jellemző és a sikerhez szükséges vezetői kompetenciákat. Az egyes jellemző kompetenciák azonosítását tartalomelemzéssel, végeztem el, amely eredményeit kvalitatív és egyszerű kvantitatív elemzésnek is alávetettem. 

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Az esettanulmány alapján öt kompetenciacsoport azonosítható be, amelyek leírják egy vállalkozás indításához és sikeres vezetéséhez szükséges kompetenciakészlet elemeit: személyes késztetés, tervező, szociális, végrehajtó és szervezeti. Ritka, hogy egy személy rendelkezzen egy ilyen diverzifikált kompetenciakészlettel. Családi vagy társas vállalkozások tagjai együttesen jobb eséllyel rendelkeznek a szükséges sokrétű vezetői kompetenciákkal.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A vállalkozók hasonló szerepet játszanak egy vállalat fejlődése életében, mint az őssejtek az élő szervezet fejlődésében. Míg az őssejt tartalmazza azt a képességet, hogy a későbbi élő szervezet minden egyes differenciált sejtje, szövete és szerve fejlődéséhez biztosítsa az információt és ez által a képességet, úgy a sikeres vállalkozók rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyek elemei egy differenciált üzleti szervezet kialakulásának.

A beazonosított 5 kompetenciacsoportból az egyéni-kompetenciák a vállalkozás indításához szükséges személyes motivációt tartalmazzák és minden vállalkozó számára szükséges kompetencia. A tervezés, megvalósítás és szociális kompetenciacsoportokat a vállalkozók eltérő mértékben használhatják egyéni vezetési stílusuk alapján. Az 5. kompetenciacsoport elemei, a szervezeti -kompetenciák, érettebb vállalkozásoknál játszanak fontos szerepet és segítik a vállalkozót a kisvállalkozás kereteiből kilépni és nagyobb, formalizált szervezetet és komplexebb üzleti folyamatokat igénylő vállalatot építeni.

Információk a szerzőről

Kassai Ákos, Budapesti Corvinus Egyetem

doktorjelölt

Downloads

Megjelent

2020-05-08

Hogyan kell idézni

Kassai, Ákos (2020) „Vállalkozói vezetői kompetenciák a Hangavári Pincészet esete tükrében”, Marketing & Menedzsment, 54(1), o. 75–89. doi: 10.15170/MM.2020.54.01.07.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek