A magyar interregionális input-output kapcsolatok: becslés és elemzés

Szerzők

  • Norbert Szabó Pécsi Tudományegyetem, MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Központ

Kulcsszavak:

regionális input-output tábla, AKM, forrástábla, felhasználóstábla, interregionális kereskedelem

Absztrakt

Az ágazatok közötti kapcsolatok vizsgálata és a regionális kutatások már az 1950-60-as években összefonódtak. Magyar- országon a regionális többszektoros elemzések irodalma azonban erősen hiányos. Mivel a KSH csak a nemzetgazdasági szintet leíró táblát publikál, ezért a területi elemzések alapját szolgáltató regionális bontású ágazati kapcsolatok mérlege nem elérhető.
A nemzetközi irodalom hamar felismerte e problémát és az elmúlt 60 évben több alternatív módszer is kifejlődött a regionális input-output táblák becslésére. A tanulmányban arra vállalkozunk, hogy az általunk létrehozott megyei input-output táblák becslési módszerét lépésről-lépésre megismertessük majd a kapott eredményekkel végzett területi szimulációk tapasztalatait bemutassuk.

Downloads

Megjelent

2019-11-01

Hogyan kell idézni

Szabó, N. (2019) „A magyar interregionális input-output kapcsolatok: becslés és elemzés”, Marketing & Menedzsment, 48(Különszám), o. 61–77. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/938 (Elérés: 29 november 2023).

Folyóirat szám

Rovat