Intelligens szakosodás stratégia minden régiónak? Az elmúlt évek tapasztalatai

Szerzők

  • Krisztina Polónyi-Andor Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központ (RIERC)

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.KSZ.I.07

Kulcsszavak:

intelligens szakosodás stratégia, regionális politika, S3, regionális fejlődés

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Az intelligens szakosodás stratégia Európa-szerte meghatározóvá vált a regionális politikában. A 2014-2020-as tervezési időszak végén, és egyben a következő tervezési periódus előtt állva kifejezetten fontos értékelni a koncepció eredményességét. Sikeres és kevésbé sikeres példák mutatják, hogy az S3 stratégia nem egyformán hatékony minden régióban, ezért felmerül a kérdés, hogy az eredményesség mely regionális tényezőkkel van összefüggésben. A tanulmány célja, hogy bemutassa az S3 koncepció alapjait, legfontosabb gyakorlati tapasztalatait, illetve összefoglalja azokat a változásokat, melyek az elmúlt időszak tanulságai alapján a következő időszak stratégiáját kívánják hatékonyabbá tenni.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A tanulmányban alkalmazott módszertan a szakirodalmi feldolgozás. A szakirodalom alapján bemutatásra került az intelligens szakosodás koncepció, a stratégia alkalmazásának tapasztalatai az eltérő fejlettségű régiók tekintetében, a legfontosabb kihívások az S3 alkalmazása során, végül pedig a tapasztalatok alapján továbbfejlesztett koncepció is összefoglalásra került.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A szakirodalom alapján megállapítható, hogy az intelligens szakosodás stratégia a legtöbb uniós régióban bevezetésre került, ám meglehetősen különböző eredményekkel. A fejlett régiók könnyedén teljesítették az S3 feltételeit, míg a lemaradó régiók jellemzően nem rendelkeztek a szükséges kapacitásokkal a stratégia bevezetéséhez. Ennek megfelelően a fejlett régiókban sikeresnek mondható az S3, bár nem minden esetben volt képes jelentős újításokat hozni. A lemaradó régiók inkább csak a stratégia megvalósításához szükséges képességeik fejlesztése által profitáltak a koncepcióból.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Az eltérő fejlettségű régiók különböző eredményeket érhetnek el az S3 segítségével. Ennek megfelelően a regionális stratégia kidolgozása során fontos tisztában lenni azzal, hogy az adott régió melyik fejlettségi kategóriába tartozik, milyen kapacitásokkal rendelkezik, illetve milyen akadályozó tényezőkkel kell szembenéznie, és ennek megfelelően milyen eredményekre számíthat az S3 bevezetése által.

Köszönetnyilvánítás: Jelen publikáció az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú „Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek” című projekt keretében jött létre.

Információk a szerzőről

Krisztina Polónyi-Andor, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központ (RIERC)

tudományos segédmunkatárs

Downloads

Megjelent

2020-06-05

Hogyan kell idézni

Polónyi-Andor, K. (2020) „Intelligens szakosodás stratégia minden régiónak? Az elmúlt évek tapasztalatai”, Marketing & Menedzsment, 54(Különszám 1), o. 75–83. doi: 10.15170/MM.2020.54.KSZ.I.07.