A villamosenergia-beruházások időzítésének kérdései

Szerzők

  • Vivien Csapi Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet, Pénzügyi és Számvitel Tanszék

Kulcsszavak:

beruházás, időzítés, reálopció, villamosenergia-szektor

Absztrakt

A villamosenergia-összeté- tel tervezését, a szektorra jellemző beruházási projekteket, projektek összességét vizsgálva egy speciális, több szempontból összetett problémával van dolgunk. A beruházási döntéshozatal komplexitását eredményezik a szektor beruházásaira jellemző specialitásokból adódó értékelési nehézségek (irreverzibilitás, bizonytalanság, hosszú táv); valamint magának a szektornak adottságai (számos, eltérő preferenciával és kockázati attitűddel rendelkező szereplő; változó regulációs és piaci környezet; a villamos-energia mint áru speciális jellege). Ebben a tanulmányban a villamosenergia beruházások időzítési rugalmasságát tanulmányoztuk, mely során arra jutottunk, hogy az időzítés, valamint az elvetési döntés értéket képes generálni a beruházók számára.

Downloads

Megjelent

2019-11-01

Hogyan kell idézni

Csapi, V. (2019) „A villamosenergia-beruházások időzítésének kérdései”, Marketing & Menedzsment, 48(Különszám), o. 126–132. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/943 (Elérés: 13 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat