A közgazdasági értelemben irracionálisnak tekintett döntések kognitív okai

Szerzők

  • László Sipos Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Menedzsment és Marketing tanszék
  • Arnold Tóth Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Menedzsment és Marketing tanszék

Absztrakt

Korábbi cikkünkben - egyfajta definíciós keretrendszer megadásával - elemeztük a racionális fogyasztó döntéshozási folyamatát. Munkánkban elsősorban arra a törekedtünk, hogy bemutassuk a klasszikus közgazdasági megközelítés logikáját, a fogyasztó választását leíró közgazdasági mechanizmusokat, axiomatikus rendszereket és a fogyasztói döntést magyarázó közgazdasági elméleteket.
Ezeket a szakirodalomban elterjedt ordinális és kardinális megközelítésben tárgyaltunk. Rámutattunk arra, hogy a különböző elméletek más-más feltételezésekből indulnak ki a döntéshozó választásai, céljai tekintetében.
Ez azt eredményezte, hogy a racionalitásnak, mint fogalomnak nem alakult ki egy általánosan elfogadott definíciója, inkább arról van szó, hogy többfajta értelmezésről, megközelítésről beszélhetünk (formális racionalitás, szubsztantív racionalitás, procedurális racionalitás, weberi
cél- és értékracionalitás stb.).

Downloads

Megjelent

2019-10-25

Hogyan kell idézni

Sipos, L. és Tóth, A. (2019) „A közgazdasági értelemben irracionálisnak tekintett döntések kognitív okai”, Marketing & Menedzsment, 40(1), o. 22–30. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/774 (Elérés: 22 május 2024).

Folyóirat szám

Rovat

M&M mix