Kis- és középvállalatok értékelésének módszertani kihívásai

Szerzők

  • Patrik Várkonyi Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.04.06

Kulcsszavak:

vállalatértékelés, vagyonérték, hozamérték, piaci alapú értékelés, kis- és középvállalatok

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmány célja átfogó képet adni arról, hogy a jelenleg alkalmazott és elfogadott vállalatértékelési módszerek mennyire adekvátak a kis-és középvállalkozások értékelésének tekintetében. A problémát az a jelenség adja, hogy e módszerek legnagyobb részben kizárólag tőzsdei nagyvállalatokra vannak optimalizálva, így nehezen és erőltetetten végezhetők el az értékelések egy kisvállalat vagy egy középvállalkozás esetén.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A kérdéskör vizsgálatának elsődleges módszere a vonatkozó elméleti szakirodalom és az aktuális nemzetközi értékelés gyakorlatot meghatározó szakmai standardok kutatása. A szerző előbb részletes áttekintést nyújt a nemzetközi és hazai irodalomban, illetve gyakorlatban elterjedt, de jellemzően nagyvállalati környezetre kalibrált értékelési megközelítésekről, konkrét módszerekről, ezt követően pedig ismerteti azon kihívásokat, melyek e bevált módszerek alkalmazását kis- és középvállalatok esetén nehezítik, vagy akár teljes mértékben ellehetetlenítik. Az említett kihívások kapcsán a szerző megfogalmazza saját javaslatait, illetve kijelöli a témában folytatni kívánt további kutatási irányokat.

LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

Mind a szakirodalom, mind a gyakorlati standardok oldaláról alátámasztható az a tény, hogy a vállalati érték meghatározására irányuló igény a vállalat méretétől függetlenül jelen van, hiszen a jellegzetes értékelési szituációk (pl. adásvétel, hitelfelvétel) a kisebb méretű vállalkozásoknál is rendszeresen felmerülnek. Az alapvető értékelési megközelítések tehát érvényesek a kisebb méretű vállalatokra is, ugyanakkor a konkrét értékelési modellek alkalmazás során szükséges azok adaptálása a kisvállalati viszonyokra.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A kisvállalatoknál megjelenő, az értékelés elvégzését nehezítő kihívások miatt mindhárom alapvető értékelési megközelítés (vagyonalapú, piaci alapú, hozamalapú) esetében korrekciókat szükséges elvégezni annak érdekében, hogy a nagyvállalatokhoz képest jóval gyengébb információs bázis ellenére a kisebb vállalkozások értékét is megbízhatóan meg lehessen becsülni. Jelen tanulmány a problémák felvetésére, valamint egy megoldási lehetőségként kínálkozó saját koncepció felvázolására koncentrál, melynek gyakorlati tesztelése későbbi kutatás tárgyát képezi.

Információk a szerzőről

Patrik Várkonyi, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

PhD hallgató

Downloads

Megjelent

2020-03-01

Hogyan kell idézni

Várkonyi, P. (2020) „Kis- és középvállalatok értékelésének módszertani kihívásai”, Marketing & Menedzsment, 53(4), o. 63–74. doi: 10.15170/MM.2019.53.04.06.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek