Két sikertörténet avagy a marketing szerepe agrárkivitelünkben

Szerzők

  • János Kartali Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet

Absztrakt

Az alábbi cikk két magyar mezőgazdasági ill. élelmiszeripari termék külpiaci versenyképességét vizsgálja, exportsikerét követi és bemutatja, hogy e sikerekben mennyi volt a szerepe a marketingnek, illetve bizonyos sajátos marketingmódszereknek. A magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek versenyképességének marketing szemléletű vizsgálatát egyrészről a nemzetközi szakirodalom, másrészről a nemzetközi gyakorlatban egyes külföldi cégek által elért piaci sikerek indokolják. Piaci pozícióink javítása csak akkor lehet eredményes, ha ismerjük termé­keink előnyeit és hátrányait, nem csupán az áru beltartalma, lényegi tulajdonsága, hanem a marketing tudománya által kibővített termékfogalom kü­lönböző szintjei: minőség, csomagolás, márkanév, a termékkel együtt járó információk, a kapcsolódó technikai és üzleti szolgáltatások, a reklám és propaganda, a cégimázs, illetve a nemzeti (ország-) imázs szerint is. Egyúttal azt is indokolt megvizsgálni, hogy a GATT Uruguay Round határozata értelmében legkevésbé korlátozott, sőt elfogadott agrárexport támogatásiforma, a green-boxba tartozó marketingeszközök alkalmazása hol tart ma a magyar élelmiszergazdasági export támogatásában. Pozitív példákon keresztül mutatom be, hogyan működik a gyakorlatban a termék egyes szintjeit figyelembe vevő piaci ill. marketingmunka, még olyan esetekben is, amikor ez a tevékenység nem minden esetben tudatos, de ezt a piaci résztvevők nemegyszer spontán módon felismerik és eredményesen alkalmazzák. Úgy gondolom, hogy ha ezt a felismerést már a kezdeti piaci lépések során tudatossá lehet tenni, akkor sok veszteségtől, céltalan próbálkozástól lehet megmenteni a piac résztvevőit.

Downloads

Megjelent

2019-12-01

Hogyan kell idézni

Kartali, J. (2019) „Két sikertörténet avagy a marketing szerepe agrárkivitelünkben”, Marketing & Menedzsment, 31(5), o. 54–62. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/2072 (Elérés: 1 április 2023).

Folyóirat szám

Rovat

Agrármarketing